” TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı “, belirtilen çağrı alanlarında katılımcılarda farkındalık oluşturan, katılımcılara bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandıran ve bilimsel düşünme becerileri sağlayan etkileşimli uygulamalar içeren faaliyetler, destek programı kapsamını oluşturur.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı Amaçları

” TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı “, bilim kültürü ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim-teknoloji toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılmasını amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı Çağrı Alanları

 • Doğa Bilimleri: Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Ekoloji ve Çevre, Havacılık, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Fizik, Kimya, Jeoloji, Jeofizik, Meteoroloji, Deniz Bilimleri, Biyoloji, Genetik vb.
 • Mühendislik ve Teknoloji Alanları
 • Tıbbi Bilimler
 • Tarımsal Bilimler: Ziraat, Ormancılık, Bahçecilik, Veterinerlik vb.
 • Sosyal Bilimler: Psikoloji, Ekonomi, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, Antropoloji, Coğrafya, Şehir Planlaması ve Kırsal Planlama, Yönetim, Hukuk, Dilbilim, Sosyoloji vb.
 • Beşeri Bilimler: Tarih, Arkeoloji, Felsefe, Sanat Tarihi, Müzik, Değerler Eğitimi vb.

Proje önerisi, hedef kitlenin yaş grupları ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak en az 20 etkinlikten oluşacak şekilde planlanır. Proje önerisinde atölyeler planlanırken aşağıdaki yöntem veya etkinlik türlerini içermesine dikkat edilmelidir.

 • Artırılmış/sanal/karma gerçeklik
 • Mobil uygulamalar
 • Animasyon ve benzetim (simülasyon)
 • Oyunlaştırma
 • Argümantasyon
 • Proje tabanlı uygulamalar
 • Bilgi işlemsel düşünme
 • Sergi ve gösteriler
 • Dijital Oyun / Öyküleme
 • Deneysel uygulamalar
 • STEAM
 • Söyleşi, seminer, panel ve çalıştaylar
 • Tahmin Et – Gözle – Açıkla
 • E-öğrenme uygulamaları
 • Yaratıcı drama
 • Diğer Atölye Çalışmaları
 • Çevrim içi etkileşimli uygulamalar
Proje önerisinde sponsorlara yer verilebilir. Sponsorlara ait detaylı bilgiler ve verilecek destek miktarı/mahiyeti ve karşılığı detaylı bir şekilde proje önerisinde açıklanır.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı Hedef Kitlesi

” TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı ” tarafından desteklenen bir proje, topluma hitap etmekle birlikte, projenin hedef kitlesini toplumun her kesiminden farklı yaş ve eğitim düzeyinde vatandaşlar oluşturmaktadır.

Projenin katılımcıları, aynı çağrı döneminde farklı bir TÜBİTAK 4007 projesinde katılımcı olarak yer alabilir.
Proje kapsamında/proje boyunca katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilemez.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı Yürütücü Başvuru Koşulları

TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim Şenlikleri projelerinde yürütücü olmanın koşulu,

 • Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak
 • Lisans ve üzeri eğitim derecesine sahip olmak,
 • Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezlerinde tam zamanlı ve kadrolu olmak, (Kadrosu MEB’e bağlı kurum/kuruluşlarda olan öğretmenler, ancak İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına yürütücü olarak görevlendirilebilir.)
Bir kişi aynı çağrı döneminde TÜBİTAK 4004, 4005 ve 4007 programlarından yalnızca birine yürütücü olarak proje önerisi sunabilir.
Proje yürütücüsüne verilecek Proje Teşvik İkramiyesi miktarı 6.000 TL’dir.
Proje yürütücüsüne, proje konusuyla ilgili olmak üzere yurt içi/yurt dışı toplantılarda sunum yapmak amacıyla, proje önerisinde sunmak ve Müdürlükten onay alınması halinde proje başına yalnızca bir kişiye en fazla 1.000 TL ödenek verilebilir. Bu ödenek kişinin konaklama, gündelik, konferansa katılım ve ulaşım giderlerini kapsar.

Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler.

 • Üniversitelerde; Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekan, Enstitü Müdürü (Araştırma Enstitüleri hariç), Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında; Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Müsteşar, Genel Sekreter, Genel Müdür, Başhekim, Daire ve Grup Başkanı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri,

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı Yürütücü Kurum/Kuruluş Olma Koşulları

TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim Şenlikleri projelerinde yürütücü kurum/kuruluş olmanın koşulu,

 • Projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş, proje yürütücüsünün fiilen görev yaptığı Kamu kurum/kuruluşu, üniversite, belediye, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleridir.
 • 4007 destek programına anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, BİLSEM, Halk Eğitim Merkezi adına başvuru yapılamaz.
 • MEB’e bağlı okullar, işbirliği protokolü çerçevesinde katılımcı kuruluş ve/veya katılımcı olarak yer alabilirler. MEB’e bağlı okullarda tam zamanlı kadrolu öğretmenler sadece İl/İlçe MEM adına başvuruda bulunabilir.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı Destek Miktarı

Destek miktarı, öneride talep edilir ve TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucu uygun görülen miktar desteklenir. Proje bütçesi gerekli görüldüğü durumlarda TÜBİTAK tarafından revize edilebilir.

Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi hariç 100.000 TL (KDV dâhil) olarak belirlenmiştir.

Projenin uygulanması için gerekli makine / teçhizat, sarf giderleri, seyahat giderleri, etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli vb.), bilimsel toplantı katılım ücreti ve organizasyon giderleri maliyet kalemleri arasında yer almaktadır.
Proje kapsamında temin edilen mal ve hizmetlerin piyasa araştırması yapılarak en uygun şartlarda alınıp alınmadığı kontrol edilir, sarf alımlarının tek bir firmadan yapıldığı alımlar detaylı kontrole tabi tutulur.
Makine-teçhizat ile TÜBİTAK tarafından yürütücü kurum/kuruluşun imkânlarıyla karşılanabileceği değerlendirilen mal ve hizmet alımları, Prodüksiyon (çoklu medya, animasyon vb.), yazılım, ısıtma, aydınlatma, temizlik, güvenlik, inşaat, tamir, bakım/onarım, katılımcıların iaşe ve konaklama hizmetleri, akaryakıt alımları, ulaşım (katılımcı ve benzeri taşıma/nakliye giderleri) ve araç kiralama giderleri, Üniversite, enstitü veya araştırma merkezleri laboratuvarlarının kiralanması ve Promosyon (tişört, şapka, çanta vb.) malzemeleri alımı destek kapsamına girmez.
Proje etkinliğine katılan atölye liderine; ilk beş gün için 300 TL, altıncı gün ve takip eden diğer günler için ise günlük 100 TL ödenir. Bir atölye liderine ödenecek hizmet bedeli, bir proje için 2.000 TL’yi geçemez.
Proje etkinliğine katılan konuşmacıya; ilk beş gün için 250 TL, altıncı gün ve takip eden diğer günler için ise günlük 125 TL ödenir. Bir atölye liderine ödenecek hizmet bedeli, bir proje için 1.875 TL’yi geçemez.
Proje etkinliğine katılan rehbere; ilk beş gün için 150 TL, altıncı gün ve takip eden diğer günler için ise günlük 150 TL ödenir. Bir atölye liderine ödenecek hizmet bedeli, bir proje için 1.500 TL’yi geçemez.
Proje etkinliğine katılan sağlık personeline; ilk beş gün için 150 TL, altıncı gün ve takip eden diğer günler için ise günlük 150 TL ödenir. Bir atölye liderine ödenecek hizmet bedeli, bir proje için 1.500 TL’yi geçemez.
Proje bütçesinde, projenin tanıtımına yönelik web sitesi tasarımı ve site barındırma (hosting) hizmet alımları için üst sınır 2.500 TL’dir.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı Konaklama ve İaşe Miktarı

Projede görev alan kişilerin, 2020 ve 2021 yılı için öngörülen gündelik miktarı bir kişi için KDV dâhil en fazla 65 TL/gün, proje ekibinin konaklama bedeli ise belgelenmesi karşılığı iaşe bedelinin iki katı olarak 130 TL/gün olabilir.

Konaklamanın “Güvenli Turizm Sertifikası” sahibi tesislerde gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı Değerlendirme Kriterleri

Proje önerileri, Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü tarafından ön incelemeye alınır.

Başvurunun ön incelemeye alınabilmesi için, gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar Proje Başvuru Sistemi’ne yüklenmesi, Proje Başvuru Sistemi’ne yüklenen dosyaların açıldığından ve doğru belge olduğundan emin olunması ve E-imza sürecinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Ön inceleme sürecinde, aşağıda yer alan hususlar ile ilgili bir durum olduğu tespit edilen projeler, Danışma ve Değerlendirme Kurulunun önerisi ve TÜBİTAK’ın kararıyla panel değerlendirmesine alınmayarak iade edilecektir.

 • Katılımcı sayısının 1500 kişiden az olması (Aynı katılımcının birden fazla atölyeye katılması katılımcı sayısını etkilemez. Başka bir ifadeyle bir kişi katılımcı olarak sadece bir kez sayılabilir),
 • Proje önerisinin çağrı amaç ve kapsamıyla uyumlu olmaması,
 • Başvurunun, proje önerisinde belirtilen yürütücü ve yürütücü kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi tarafından imzalanmaması,
 • Projenin altyapı (makine, teçhizat, yazılım, sistem vb.) oluşturmaya yönelik olması,
 • Yazılım/bilgisayar programı geliştirilmesi, animasyon, film ve benzeri prodüksiyon işleri yaptırılmasına yönelik hizmet alımlarını içermesi,
 • Projenin siyasi, etnik vb. organizasyonlarla birleştirilmesi,
 • Önerilen etkinliklerin hedef kitlelerinin ve alanlarının farklılık göstermemesi (hedef kitle ve etkinlik çeşitliliğinin yeterli olmaması),
 • Proje kapsamında hizmet alımıyla gerçekleşecek etkinliklerin proje bütçesinin %25’ini geçmesi,
 • Belirtilen nitelik ve sayıda işbirliği protokollerinin sunulmaması.
 • Proje önerisinin en az 20 etkinlik içerecek şekilde planlanmamış olması.
Proje kapsamında Üniversiteler, Belediyeler, Valilik ve Kaymakamlıklar, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve diğer kamu kurum kuruluşlarının İl/İlçe Temsilcilikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Bilim Merkezleri, Kütüphaneler, Müzeler, vb. en az üç (3) kurum/kuruluş ile işbirliği yapılması zorunludur.

Ön incelemeyi geçen projeler TÜBİTAK tarafından görevlendirilen panelistler tarafından değerlendirilir.

Projelerin panel değerlendirilmesi 3 temel kriter üzerinden yapılır. Bunlar; “İçerik ve Aktarım”, “Yaygın Etki” ve “Yapılabilirlik”tir.

Projenin destekleme kararı, Danışma ve Değerlendirme Kurulu ile Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nın değerlendirmesi ve Başkanlığın onayı ile kesinleşir. Desteklenmesine karar verilen projelerin sözleşmeleri E-imza aracılığıyla imzalanacaktır.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı Başvuru Süreci

Proje başvurusu yapılabilmesi için tüm başvuru sahiplerinin (proje yürütücülerinin) öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan başvuru sahipleri, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

ARBİS kaydını tamamlayan başvuru sahipleri (proje yürütücüleri) başvurularını, http://bilimtoplum-pbs. tubitak.gov.tr adresinden yapabilirler. Bu sitede yer alan Proje Başvuru Sistemi’ne ARBİS bilgileri ile giriş yapılması gerekmektedir.

Proje ekibinin tamamımın ARBİS özgeçmişleri güncel ve tamamlanmış olmalıdır. Proje ekibinin tamamının ARBİS özgeçmişlerinde projedeki görev ve sorumlulukları ile ilişkili bilgi ve tecrübelerini yansıtan çalışmalarını belirtmesi gerekmektedir.

http://www.tubitak.gov.tr/4007 adresinde yer alan güncel Proje Öneri Formu’nun doldurularak “.odt”, “.doc” ya da “.docx” formatında Proje Başvuru Sistemi’ne yüklenmesi gerekmektedir.

Yürütücüler, Proje Başvuru Sistemi’nde başvuru aşamalarını takip ederek proje başvurusunu onaylamalıdır.

Proje Başvuru Sistemi üzerinde proje başvurusu onaylandıktan sonra E-imza sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Bu aşamada tüm başvurular E-imza aracılığıyla yapılacaktır. E-imza sahibi olmayan başvuru sahipleri, E-imza Başvuru Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip E-imza başvurusunun nasıl yapılabileceğini öğrenebilirler.

E-imza sürecinin (yukarıda belirtilen tüm kişiler için) ilgili dönemin çağrı metninde belirtilen son tarihe kadar tamamlanması gerekmektedir. Belirtilen son tarihe kadar E-imzaları tamamlanmamış projeler değerlendirmeye alınmayarak iade edilecektir.

Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, basılı gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, basılı gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

Dilerseniz daha önceki yıllarda desteklenen ve kabul edilen TÜBİTAK 4007 projelerini incelemek isterseniz TÜBİTAK 4007 örnek projeleri isimli etkinlik kategorimizi inceleyebilirsiniz.

Bu bilgi bankası, 2020 yılında yayımlanan 7. Dönem TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Çağrısında paylaşılan metinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU, Erişim : 10.01.2021 https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/303/4007_cagri_metni_2020.pdf