” 2. Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitimi “ isimli etkinlik, 2022 yılında başvurulan TÜBİTAK 2237-A programı tarafından desteklenmiş olup Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doç. Dr. Nevin KOZCU ÇAKIR yürütücülüğünde 19 Haziran – 23 Haziran 2023 tarihleri arasında olmak üzere Muğla’da gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Bu etkinliğin amacı, fen bilimleri öğretmelerinin bu tür uygulamaları fen içerikli etkinliklerde kullanabilme becerilerini geliştirmesi ve uygulama örneklerinin tanıtılması amacı ile yapılacak olan projede MTTFE tanıtılması ve STEM, robotik kodlama ve bilimin doğası etkinliklerinin MTTFE ile nasıl tasarlanabileceği, etkinliklerin nasıl kuramsal çerçevelerinin oluşturulacağı ve kendilerinin verilen problem yönelik olarak nasıl döngüyü kullanacakları, ders planlarına nasıl entegre edecekleri ve zaman planlamasının nasıl yapılacağı ve etkili sınıf yönetimini nasıl kazanacakları hakkında deneyim sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Bu amaçların gerçekleşmesi için bu proje ile öğretmenlerin fen eğitiminde MTTFE uygulamalarının STEM, robotik kodlama ve bilimin doğası konusunda uygulama örneklerini tanıtabilecek uzman kişi/eğitimcilere ulaşmalarını sağlamaktır.

Projenin sonunda çalışmaya katılan fen bilimleri öğretmenleri;

 • Robotik kodlama, STEM ve bilimin doğası ile ilgili genel bilgilere sahip olacaklar ve bu tür uygulamalara yönelik farkındalık sağlayacaklardır.
 • Mühendislik tasarım döngüsü süreci ile ilgili genel bilgilere sahip olacaklar ve bu sürecin fen bilimleri dersi kapsamına nasıl uyarlanacağına dair bilgi sahibi olacaklardır.
 • Robotik kodlama, STEM ve bilimin doğası ile ilgili bilgilerini mühendislik tasarım döngüsü sürecine nasıl entegre edeceklerine dair bilgi sahibi olacaklardır.
 • Fen bilimleri derslerinde robotik kodlama, STEM ve bilimin doğası ile ilgili etkinlikleri mühendislik tasarım döngüsü süreci ile birlikte kullanmayı öğreneceklerdir.
 • Fen bilimleri derslerine mühendislik tasarım döngüsü sürecinin kullanıldığı robotik kodlama, STEM ve bilimin doğası ile ilgili etkinlik uygulamalarının ders planları hazırlayabileceklerdir.
 • Mühendislik tasarım döngüsü sürecinin kullanıldığı fen bilimleri dersi ile ilişkili proje çalışmalarını yönlendirebilecek ve öğrencilere rehberlik edebileceklerdir.
 •  İlgili atölyede diğer öğretmenlerle disiplinler arası çalışmalar yapabileceklerdir.
 • Lisansüstü öğrenim gören katılımcılar, tez konularının belirlenmesinde fen eğitiminde mühendislik tasarım döngüsü sürecinin kullanımına yönelik bir konu seçiminde deneyim elde edebileceklerdir.
 • Ortaokul düzeyinde gerçekleştirilen ulusal proje yarışmalarını tanıyacak ve bu yarışmalarda ortaokul öğrencilerine fikir vermede, fikirlerini tasarlamada ve uygulamada danışmanlık yapabileceklerdir.

Etkinlik Hedef Kitlesi

Bu etkinliğin hedef kitlesini, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde eğitimlerine devam eden lisansüstü eğitim gören fen bilimleri öğretmenleri oluşturmakta olup ilgili kriterlere sahip olan ve hedef kitle içerisinde bulunan kişiler başvuru yapabilir.

Projeye başvuran kişilerden aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak kişiler projeye dâhil edilecektir.

 • Daha önce benzer herhangi bir projeye katılmamış olması,
 • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması,
 • Katılımcıların farklı illerdeki kişilerden oluşması,
 • Katılımcılar arasında cinsiyet ve yaş oranının dengeli olması,
Belirtilen hedef kitle seçim kriterlerine uygun olarak toplam 20 kişi seçilecektir.
Projeye katılımcılar belirlenirken asil ve yedek liste belirlenecektir. Asil listeden katılamayan olduğunda, yedek listeden seçim yapılacaktır.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Bu etkinlik için katılımcılara konaklama sağlamak amacıyla Muğla ilinde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Konukevi kurumunda imkan sağlanacaktır.

Katılımcıların konaklama ve iaşe yani yemek giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.
Konaklama için rezervasyonlar kesin kayıt tarihleri içinde etkinlik düzenleme kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. Bu sebeple katılımcıların konaklama rezervasyonlarını kendilerinin oluşturmasına gerek yoktur.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, etkinlik programına göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tasarım ve Beceri Atölyesi kurumunda gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların ulaşım giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi1 Nisan 2023
Başvuru Bitiş Tarihi1 Mayıs 2023
Katılımcı Listesinin Açıklanma Tarihi Güncellenecektir
Asil Liste Kayıtlarının Başlama Tarihi Güncellenecektir
Asil Liste Kayıtlarının Bitiş Tarihi Güncellenecektir
Yedek Liste Kayıtlarının Başlama Tarihi Güncellenecektir
Yedek Liste Kayıtlarının Bitiş Tarihi Güncellenecektir
Etkinlik Başlama Tarihi19 Haziran 2023
Etkinlik Bitiş Tarihi23 Haziran 2023
Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Proje YürütücüsüDoç. Dr. Nevin KOZCU ÇAKIR
Bilim KuruluProf. Dr. Havva YAMAK
Prof. Dr. Nusret KAVAK
Prof Dr. Betül TİMUR
Doç. Dr. Burcu ŞENLER
EğitmenlerDoç. Dr. Burcu ŞENLER
Doç. Dr. Nevin KOZCU ÇAKIR
Doç. Dr. Gökhan GÜVEN
Doç. Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ
Doç. Dr. Pınar FETTAHLIOĞLU
Doç. Dr. Sündüs YERDELEN
Dr. Öğr. Üyesi Gürcan ÇETİN
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan MIHLADIZ TURHAN
Düzenleme KuruluDoç. Dr. Nevin KOZCU ÇAKIR
Doç. Dr. Gökhan GÜVEN
Doç. Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ
Doç. Dr. Fulya ÖNER ARMAĞAN
Doç. Dr. Pınar FETTAHLIOĞLU
Doç. Dr. Sündüs YERDELEN
Yerel Düzenleme KuruluGüncellenecektir
UzmanlarGüncellenecektir
RehberlerGüncellenecektir
Sağlık PersonelleriGüncellenecektir
Yardımcı PersonelGüncellenecektir
Teknik PersonelGüncellenecektir

Etkinliği Destekleyen ve İşbirliği Yapılan Kurumlar

 • T.C. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – TÜBİTAK
 • T.C.  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” 2. Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitimi “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Etkinlik başvurusu yapılabilmesi için tüm katılımcıların öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan katılımcılar, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

Etkinliğe katılım tamamen ücretsizdir.
Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.