1. İstanbul Bilim Şenliği

136

” 1. İstanbul Bilim Şenliği “ isimli etkinlik, 2019 yılında başvurulan TÜBİTAK 4007 programı tarafından desteklenmiş olup İstanbul Bahçelievler Milli Eğitim Müdürlüğü Dr. Yakup Ayaydın yürütücülüğünde x – x 2020 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK AMACI : 

Projemiz bilimsel gelişmelerin yaygınlaştırılmasını, katılımcıların bilim ve teknolojideki gelişmeleri kavrayarak bilimsel düşünme ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi, bilimsel gelişmelerle sanat ve doğa arasındaki bağı kurmalarını, bilimsel çalışmalara ilgi duyarak farkındalık kazanmalarını, bilimsel gelişmelere farklı açılardan bakmalarını, farklı disiplinlerde bilimin izlerini etkileşimli bir şekilde uygulamalı olarak görmelerini, duyuşsal, bilişsel ve psikomotor becerilerini geliştirerek özgün tasarımlar ve üretimler yapmalarını ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazanmalarını sağlamayı amaçlamıştır.

ETKİNLİK HEDEF KİTLESİ : 

Projemizin hedef kitlesi bilimin ve bilimsel gelişmelerin toplumun her kesimine yaygınlaştırılmasının gerekliliği ve ihtiyacı bağlamında geniş tutulmuştur. Projemizin hedef kitlesi anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri, öğretmenler ve genel halkı kapsamaktadır.

Projemizde gerçekleştirilecek etkinlikler anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri, öğretmenler ve genel halkı kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

Projemizde gerçekleştirilecek etkinlikler, bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandıran ve bilimsel düşünme becerileri sağlayan etkileşimli uygulamalar içerecek şekilde tasarlanmıştır.

NOT : İlgili bilim şenliği, TÜBİTAK tarafından desteklenmiş olup tamamen ücretsizdir.

ETKİNLİK KONAKLAMA BİLGİLERİ : 

” 1. İstanbul Bilim Şenliği “ isimli etkinlik, konaklamalı bir etkinlik değildir.

ETKİNLİK ULAŞIM BİLGİLERİ : 

” 1. İstanbul Bilim Şenliği “ isimli etkinlik, etkinlik programına göre Bahçelievler İTO Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Başvuru Başlama Tarihi : Açıklanmamıştır

Başvuru Bitiş Tarihi : Açıklanmamıştır

Etkinlik Başlama Tarihi : Açıklanmamıştır

Etkinlik Bitiş Tarihi : Açıklanmamıştır

NOT : Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

ETKİNLİK EK BİLGİLERİ : 

Etkinlikte gerçekleştirilecek olan atölyeler, aşağıda verilmiştir.

  • Algoritma ve Akış Diyagramı
  • Aynayı Kullan Hedefe Ulaş
  • Bilimin Sanatsal Dili
  • Birim, Modül, Geometri ve Sanat
  • Biyo Atıktan Biyomalzemeye Dönüşüm

Etkinlikte gerçekleştirilecek olan seminerler, aşağıda verilmiştir.

  • Biyomimetik: Doğanın Bilime Yansımaları
  • Meteorolojik Kaynaklı Doğal Afetler
  • Siber Güvenlik Semineri
  • Artırılmış Gerçeklik ile Gerçeğin Ötesine Yolculuk
  • Çocukluk Çağı Kanserleri

ETKİNLİK BAŞVURU BİLGİLERİ : 

” 1. İstanbul Bilim Şenliği “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını online başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız