” 1. İstanbul Bilim Şenliği “ isimli etkinlik, 2019 yılında başvurulan 6. Dönem TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri programı tarafından desteklenmiş olup İstanbul Bahçelievler Milli Eğitim Müdürlüğü Dr. Yakup Ayaydın yürütücülüğünde 9 – 12 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK AMACI : 

” 1. İstanbul Bilim Şenliği “ isimli etkinlik, bilimsel gelişmelerin yaygınlaştırılmasını, katılımcıların bilim ve teknolojideki gelişmeleri kavrayarak bilimsel düşünme ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi, bilimsel gelişmelerle sanat ve doğa arasındaki bağı kurmalarını, bilimsel çalışmalara ilgi duyarak farkındalık kazanmalarını, bilimsel gelişmelere farklı açılardan bakmalarını, farklı disiplinlerde bilimin izlerini etkileşimli bir şekilde uygulamalı olarak görmelerini, duyuşsal, bilişsel ve psikomotor becerilerini geliştirerek özgün tasarımlar ve üretimler yapmalarını ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazanmalarını sağlamayı amaçlamıştır.

Etkinlikte gerçekleştirilecek olan atölyelerden bazıları aşağıda verilmiştir.

 • Algoritma ve Akış Diyagramı
 • Aynayı Kullan Hedefe Ulaş
 • Bilimin Sanatsal Dili
 • Birim, Modül, Geometri ve Sanat
 • Fotosentezin Gazlarla Uyumu
 • Değer’li Tasarımlar
 • Deyimler Gerçek Olsa
 • Doğal Afet Deprem Atölyesi
 • Duygularım+Düşüncelerim=BEN
 • Eğlenceli Devre Tamamlama
 • Eğlenceli Matematik
 • Kinetik Kum
 • Kokulu Taş Yapıyorum
 • Newton Çarkım
 • Ritim Atölyesi
 • 3D Yazıcı Etkinliği

Etkinlikte gerçekleştirilecek olan gösterilerden bazıları aşağıda verilmiştir.

 • Planetaryum
 • Gökyüzünü Keşfediyoruz

Etkinlikte gerçekleştirilecek olan seminerlerden bazıları aşağıda verilmiştir.

 • Biyomimetik
 • Siber Güvenlik Semineri
 • Artırılmış Gerçeklik ile Gerçeğin Ötesine Yolculuk
 • Çocukluk Çağı Kanserleri
 • Hayatımızdaki Matematik
 • Meteorolojik Kaynaklı Doğal Afetler

ETKİNLİK HEDEF KİTLESİ : 

Projenin hedef kitlesi, bilimin ve bilimsel gelişmelerin toplumun her kesimine yaygınlaştırılmasının gerekliliği ve ihtiyacı bağlamında geniş tutulmuştur. Projenin hedef kitlesini anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, her branştan öğretmenler ve bilime gönül vermiş 7’den 70’e herkes oluşturmaktadır.

Projede gerçekleştirilecek etkinlikler, bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandıran ve bilimsel düşünme becerileri sağlayan etkileşimli uygulamalar içerecek şekilde tasarlanmıştır.

İlgili bilim şenliği, 2019 yılında başvurulan 6. Dönem TÜBİTAK 4007 Bilim Fuarları Programı tarafından desteklenmiş olup tamamen ücretsiz eğitim etkinliğidir.

ETKİNLİK KONAKLAMA BİLGİLERİ :

” 1. İstanbul Bilim Şenliği “ isimli etkinlik, konaklamalı bir etkinlik değildir.

ETKİNLİK ULAŞIM BİLGİLERİ :

” 1. İstanbul Bilim Şenliği “ isimli etkinlik, etkinlik programına göre Bahçelievler İTO Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK ÖNEMLİ TARİHLERİ :

Başvuru Başlama Tarihi : Açıklanmamıştır

Başvuru Bitiş Tarihi : Açıklanmamıştır

Etkinlik Başlama Tarihi : 9 Haziran 2021

Etkinlik Bitiş Tarihi : 12 Haziran 2021

Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

ETKİNLİK BAŞVURU BİLGİLERİ :

” 1. İstanbul Bilim Şenliği “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını online başvuru sistemi üzerinden almaktadır.