” 1. Öğrenen Öğretmen Konferansı “ isimli etkinlik, Özel Çakabey Okulları organizatörlüğünde 17 Şubat 2018 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilecektir.

“Öğrenen Öğretmen Konferansı” eğitimcilerin başvurularının birbiriyle rekabet ettiği ya da
başvuruların iyiden kötüye doğru sıralandığı bir yarışma değildir. Bu konferans, öğretmenlerin
geliştirdikleri örnek çalışmaları, birbirleriyle paylaşmalarına ve birbirlerine esin kaynağı olmalarına
fırsat sunma amacı taşır.

Organizasyona katılım ücretsiz ve online başvuru zorunludur.

Organizasyonda ara ikramlar ve yemek ücretsizdir.

Konferansa izleyici olarak katılan öğretmenlere izleyici/katılım sertifikası verilecektir.

KONFERANS AMACI : 

“Öğretmek için sürekli öğrenmek gerekir.” düşüncesini benimsemiş öğretmenleri bir araya getiren bir
eğitim organizasyondur. Yenilikçi, öğrenme motivasyonunu yükselten öğretim içeriklerini üstün bir ruh ile
paylaşan öğretmenler ve kendisini geliştirmek için bu çalışmaları öğrenmek isteyen öğretmenleri
buluşturmayı amaçlamaktadır.

KONFERANS HEDEF KİTLESİ : 

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde tüm branşlardan öğretmenler konu/tema
kısıtlaması olmadan başvuru yapabilirler.

Başvuru alanları bölümünde açıklanan konu ve alanlarda iyi örnek oluşturduğuna inandıkları
uygulamalarını/materyallerini konferansta sunmak üzere başvurabilirler. Kişi, ekip ya da kurumlar birden
çok uygulama/materyal başvurusu yapabilirler.

KONFERANS ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 6 Kasım 2017 Saat 10.00

Başvuru Bitiş Tarihi : 31 Ocak 2018 Saat 21.00

Konferansın Başlangıç Tarihi : 17 Şubat 2018

Konferansın Bitiş Tarihi : 17 Şubat 2018

KONFERANS ULAŞIM BİLGİLERİ :

” 1. Öğrenen Öğretmen Konferansı “ isimli etkinlik, Özel Çakabey Okulları Kampüsü Sasalı’da gerçekleştirilecektir.

KONFERANS BAŞVURU BİLGİLERİ : 

Öğrenen Öğretmen Konferansı’na başvurular yalnızca elektronik ortamda aşağıdaki adresten (online
başvuru) yapılabilir.

Başvuru formunda sunumunuzun türü, içeriği ve diğer bilgiler, sizden belli sayıda kelime ile istenecektir.

Uygulamanın/materyalin daha iyi anlaşılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla en az bir belgenin
paylaşılması beklenmektedir. Belgeler (geliştirilen ders planları, ölçme ve değerlendirme araçları, öğrenci
çalışmalarından örnekler, fotoğraflar, görsel malzemeler vb.) başvuru esnasında sisteme yüklenir. Eğer
elektronik olarak gönderilemeyen ek(ler) varsa bunların da fotoğraflama yoluyla sisteme eklenmesi
istenmektedir.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız