” 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi “ isimli kongre, Eğitim Liderleri Derneği  ve Uşak Üniversitesi işbirliğiyle 14 – 16 Eylül 2017 tarihleri arasında Uşak’ta gerçekleştirilecektir.

“Eğitim ve Öğretmen Liderliği”  temalı kongremiz sunulacak bildirilerle, panel ve çalıştaylarla eğitime katkı sağlamayı amaçlamaktadır.Bu katkıda en büyük  payın sunacağınız bildirilerle siz değerli bilim insanlarının olacağı şüphesizdir.

Bildiri sunumları, Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır.

Kongreye, öğrenci, öğretmen ve akademisyenler gibi eğitimde pay sahibi olan herkes katılabilir.

KONGRE BAŞVURU ALANLARI : 

  • Eğitim Yönetimi ve Teftişi
  • Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
  • Eğitimde Ölçme Değerlendirme
  • Fen Bilgisi, Fizik Kimya ve Biyoloji Eğitimi
  •  Yaşam Boyu Öğrenme
  • Sosyal Bilgiler, Tarih ve  Coğrafya  Eğitimi
  • Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
  • Matematik Eğitimi
  • Din Eğitimi
  • Beden Eğitimi

KONGRE ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Bildiri son gönderme tarihi : 15 Temmuz 2017

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 20 Temmuz 2017

Kongre Son Kayıt Tarihi : 1 Eylül 2017

Kongre Tarihi : 14- 16 Eylül 2017

KONGRE BAŞVURU BİLGİLERİ : 

Kongre katılım ücretleri aşağıdaki şekildedir.

Bildirili Katılımcılar :

Öğretim Üyesi : 250 TL

Diğer Üniversite Öğretim Elemanı : 200 TL

Okul Yöneticisi, Öğretmen ve Diğer Milli Eğitim Bakanlığı Çalışanları : 200 TL

Lisansüstü ve Lisans Öğrencileri : 200 TL

Dinleyici Katılımcılar : 100 TL (Dinleyici katılım belgesi verilecek ve tüm kongre hizmetlerinden yararlanabileceklerdir).

NOT : Birden fazla bildirisi olan yazarlar sadece 1 bildiri ücreti ödeyecektir.
NOT : Kongremiz kayıt ücreti bildiri için değil katılımcı için alinmaktadir. Bu nedenle kongremize bizzat katılmayan veya adına ücret ödenmeyen bildiri yazarlarına katılım belgesi duzenlenmeyecektir.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız