Değerli Meslektaşlarımız,

Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi’nin üçüncüsü (UFEK2017), 14 – 16 Eylül 2017 tarihlerinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği işbirliğiyle Gazi Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.

Kongrede yer alacak bildiri, poster, panel, mini sempozyum, vb. aracılığıyla fizik eğitimi alanındaki son gelişmeleri paylaşmayı amaçlıyoruz. Paralel oturumlardan bir tanesini fizik öğretmenlerimize ayırmayı planlıyoruz.

Fizik eğitimi araştırmacıları ile birlikte fizik öğretmenlerimizin de katılımını bekler, kongrede buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

KONGRE SUNU TÜRLERİ :

3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, tüm eğitim düzeylerinde (okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim) yapılan çalışmaların yer aldığı ve

 • Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim,
 • Öğretim Programları ve Ders Kitapları,
 • Öğrenme Yaklaşım ve Yöntemleri,
 • Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşım ve Yöntemleri,
 • Materyal Geliştirme,
 • Kavramsal Değişim,
 • Öğretim Teknolojileri,
 • Laboratuvar Uygulamaları,
 • Bilimin Doğası

gibi fizik eğitiminin farklı boyutlarının tartışılacağı, bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı bir forum olarak planlanmaktadır.

KONGRE ULAŞIM BİLGİLERİ : 

Gazi Üniversitesi Rektörlük yerleşkesine ulaşım ile ilgili aşağıdaki haritaya bakabilirsiniz.

KONGRE KONAKLAMA BİLGİLERİ : 

Kongre katılımcılarının konaklamak için tercih edebileceği otellerin iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.

M.E.B. Başken Öğretmen Evi

: +(90) 312 212 96 40 (40 Hat)
: +(90) 312 212 96 62

KONGRE BİLDİLERİNİN YAYIN SÜRECİ : 

UFEK2017 Düzenleme Kurulu ile ilgili dergi editörlüklerinin belirledikleri kontenjan dahilinde, UFEK2017’de sunulan bildirilerin, zamanında ve bütün kurallara uygun olarak düzenleme kuruluna ulaşan tam metinleri aşağıdaki dergilerde yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır:

 • Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (ETAD)
 • Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi (FEAD bünyesinde)
 • Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD)

KONGRE İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER

3 Nisan 2017Özetlerin gönderilmeye ve kayıt ücretinin yatırılmaya başlanması
30 Haziran 2017Özetlerin gönderilmesinin sona ermesi
31 Temmuz 2017Kabul edilen sunuların ilan edilmesi
11 Ağustos 2017İndirimli ücretin yatırılabilmesinin sona ermesi
21 Ağustos 2017Çalışmaların kongre programında yer alabilmesi için tam kayıt ücretinin yatırılmasının sona ermesi
29 Ağustos 2017Kongre programının ilan edilmesi
14 Eylül 2017Açılış / Tam kayıt ücretini yatırabilmek için son tarih
16 Eylül 2017Kapanış
6 Ekim 2017Tam metinlerin gönderilmesinin sona ermesi

 

KONGRE KATILIM ÜCRETİ : 

Katılımcı Özellikleri
11 Ağustos 2017 gününe kadar
11 Ağustos 2017 gününden sonra
Öğretim Üyesi
250 TL
300 TL
Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri, Öğretmenler, Dinleyiciler2
225 TL
275 TL

 

NOT : FEAD üyesi olan tüm katılımcılar için 25 TL indirim yapılacaktır.

NOT : Kongreye bizzat katılacak her katılımcının kayıt ücreti yatırması zorunludur. Birden fazla sunu ile katılanlar tek katılım ücreti ödeyeceklerdir. Önerilen bir sununun kongre programında yer alabilmesi için öneri sahiplerinden en az birinin kayıt ücreti 21 Ağustos 2017 tarihine kadar yatırması gerekmektedir.

NOT : Dinleyiciler, kongrede sunulması kabul edilen herhangi bir sunuda adı bulunmayan katılımcılardır.

Kayıt Ücretinin İçerdiği Hizmetler

 • Bilimsel programlara katılım
 • Öğle yemekleri
 • Oturumlar arası ikram
 • Yaka kartı
 • Kongre çantası
  • Kongre programı
  • Kongre özet kitabını içeren USB bellek
 • Katılım belgesi