” Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi “ isimli etkinlik, TED Üniversitesi organizatörlüğünde 19 – 21 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul ‘da gerçekleşecektir.

ETKİNLİK AMACI :

Kongrenin genel amacı öğretmen eğitiminin niteliğini artırmaya ilişkin yeni yönelim ve uygulamalar, özellikle de kalite güvence sistemleri ve akreditasyon üzerine yapılan araştırmalarla elde edilen bilimsel bilginin paylaşılması için uluslararası bir zemin oluşturmaktır. Bunun yanında, özellikle Türkiye’de alana yönelik farkındalık, bilgi ve bilinç seviyesinin yükselmesine Kongrenin genel amacı öğretmen eğitiminin niteliğini artırmaya ilişkin yeni yönelim ve uygulamalar, özellikle de kalite güvence sistemleri ve akreditasyon üzerine yapılan araştırmalarla elde edilen bilimsel bilginin paylaşılması için uluslararası bir zemin oluşturmaktır. Bunun yanında, özellikle Türkiye’de alana yönelik farkındalık, bilgi ve bilinç seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

ETKİNLİK HEDEF KİTLESİ : 

” Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi “ isimli etkinliğe ilgi duyan tüm öğrenci, öğretmen ve akademisyenler başvuru yapabilir.

ETKİNLİK KATILIM ÜCRETİ :

KATILIMCILARKAYIT ÜCRETİ
Öğretim Üyesi (EPDAD Üyesi)250 TL
Öğretim Üyesi (EPDAD Üyesi olmayan)350 TL
Öğretim Görevlisi, Uzman, Araştırma Görevlisi, Lisansüstü Öğrencileri, Lisans Öğrencileri, Öğretmenler300 TL
Dinleyici200 TL

ETKİNLİK KONAKLAMA BİLGİLERİ : 

” Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi “ isimli etkinlik için konaklama bilgileri açıklanmamıştır.

ETKİNLİK ULAŞIM BİLGİLERİ : 

” Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi “ isimli etkinlik, etkinlik programına göre Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK ÖNEMLİ TARİHLERİ :

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarih : 15 Nisan 2017

Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması : 20 Nisan 2017

Kongre Başlama Tarihi : 19 Mayıs 2017

Kongre Bitiş Tarihi : 21 Mayıs 2017

ETKİNLİK EK BİLGİLERİ : 

Etkinlikte incelenecek olan konular aşağıda verilmiştir.

 • Öğretmen Eğitimi
 • Akreditasyon
 • Kalite Güvence Sistemleri
 • Öğretmen Eğitiminde Kalite
 • Öğretmen Eğitiminde 21. yüzyıl Beklentileri
 • Kalitede Sürdürülebilirlik
 • Öğretmen Performans Değerlendirmesi
 • Öğretmen Eğitiminde Mentorluk

Bildiriler elektronik olarak hazırlanan Tam Metin Bildiri Kitabında yayınlanacaktır. Seçilen bildiriler ise aşağıda ismi bulunan  dergilerde makale olarak yayınlanacaktır.

 • Türk Fen Eğitimi Dergisi
 • İstanbul Aydın  Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Pegem  Eğitim ve Öğretim Dergisi
 • Marmara Üniversitesi  Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Çanakkale Eğitim Fakültesi Eğitimde  Kuram ve Uygulama Dergisi
 • KUYEB Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi
 • TUHED Türk Tarih Eğitimi Dergisi / Turkish History Education Journal

ETKİNLİK BAŞVURU BİLGİLERİ : 

” Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını online başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız