Uluslararası Öğretmen Eğitimi

0 561

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 19 – 21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi ‘nde gerçekleşecektir.

KONGRE AMACI :

Kongrenin genel amacı öğretmen eğitiminin niteliğini artırmaya ilişkin yeni yönelim ve uygulamalar, özellikle de kalite güvence sistemleri ve akreditasyon üzerine yapılan araştırmalarla elde edilen bilimsel bilginin paylaşılması için uluslararası bir zemin oluşturmaktır. Bunun yanında, özellikle Türkiye’de alana yönelik farkındalık, bilgi ve bilinç seviyesinin yükselmesine Kongrenin genel amacı öğretmen eğitiminin niteliğini artırmaya ilişkin yeni yönelim ve uygulamalar, özellikle de kalite güvence sistemleri ve akreditasyon üzerine yapılan araştırmalarla elde edilen bilimsel bilginin paylaşılması için uluslararası bir zemin oluşturmaktır. Bunun yanında, özellikle Türkiye’de alana yönelik farkındalık, bilgi ve bilinç seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

KONGRE KONULARI : 

 • Öğretmen Eğitimi
 • Akreditasyon
 • Kalite Güvence Sistemleri
 • Öğretmen Eğitiminde Kalite
 • Öğretmen Eğitiminde 21. yüzyıl Beklentileri
 • Kalitede Sürdürülebilirlik
 • Öğretmen Performans Değerlendirmesi
 • Öğretmen Eğitiminde Mentorluk

KONGRE ÖNEMLİ TARİHLERİ :

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarih: 15 Nisan 2017

Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması: 20 Nisan 2017

Kongre Tarihi: 19-21 Mayıs 2017

KONGRE KATILIM ÜCRETİ

KATILIMCILAR KAYIT ÜCRETİ
Öğretim Üyesi (EPDAD Üyesi) 250 TL
Öğretim Üyesi (EPDAD Üyesi olmayan) 350 TL
Öğretim Görevlisi, Uzman, Araştırma Görevlisi, Lisansüstü Öğrencileri, Lisans Öğrencileri, Öğretmenler 300 TL
Dinleyici 200 TL

 

KONGRE ULAŞIM BİLGİLERİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre Kültür Merkezi   Esenler/İSTANBUL

KONGREYE BİLDİRİ GÖNDER

Bildiriler elektronik olarak hazırlanan Tam Metin Bildiri Kitabında yayınlanacaktır. Seçilen bildiriler ise aşağıda ismi bulunan  dergilerde makale olarak yayınlanacaktır.

Dergi isimleri;

 • Türk Fen Eğitimi Dergisi
 • İstanbul Aydın  Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Pegem  Eğitim ve Öğretim Dergisi
 • Marmara Üniversitesi  Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Çanakkale Eğitim Fakültesi Eğitimde  Kuram ve Uygulama Dergisi
 • KUYEB Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi
 • TUHED Türk Tarih Eğitimi Dergisi / Turkish History Education Journal

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız