” Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi “ isimli etkinlik, Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde 3 – 5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Muş’ta gerçekleştirilecektir.

KONGRE AMACI : 

Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde 3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri” kongresi ile akademisyen, öğretmen ve öğretmen adayları ile STEM alanlarında çalışan tüm bireylerin bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle STEM eğitimi sadece eğitim fakültesi değil tüm fakültelerin içinde yer aldığı bir yaklaşım sunar.

Ayrıca Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi ile aşağıda sıralayacağımız amaçları da gerçekleştirme düşüncesindeyiz. 

  1. STEM ile ilgisi bakımından yapılan çalışmalar incelendiğinde, söz konusu çalışmalarda STEM ile ilgili yanlışların yer aldığı görülmektedir. Bu yanlışlar konusunda akademisyen, öğretmen ve öğretmen adaylarına rehberlik etmek.
  1. STEM eğitiminin müfredata etkin bir şekilde entegre edilebilmesi ve öneminin kavranması konusunda akademisyen, öğretmen ve öğretmen adaylarına yol gösterici çalışmalarda bulunmak.
  1. Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri kongresi sırasında yapılacak panel ve konuşmalar ile sunulacak bildirilerden yola çıkarak STEM eğitimi ile ilgili bir STEM eğitim raporu yayınlamak.
  1. STEM eğitimi konusunda üniversitemizin yapmış olduğu çalışmaları paylaşarak diğer üniversitelere bu konuda rehberlik etmek.
  1. STEM çalışmalarının sadece eğitim fakülteleri ile sınırlandırılmayacağı, disiplinler arası bir yaklaşım olduğu ve tüm fakülteler ile birlikte hareket edildiğinde STEM eğitimi konusunda başarı sağlanacağı konusunda farkındalık yaratmak.

KONGRE KONULARI : 

DOĞA BİLİMLERİ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

Fizik, Kimya ve Biyoloji alanları ile ilgili tüm konular dahildir.

Sosyal ve Beşeri Bilimleri ile ilgili tüm konular dahildir.

STEM EĞİTİMİ

MATEMATİK

STEM eğitimi ile ilgili tüm konular dahildir.

Matematik alanı içerisinde yer alan tüm konular dahildir.

MÜHENDİSLİK

EĞİTİM BİLİMLERİ

Mühendislik Eğitimi

Makina Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Genetik Mühendisliği

Moleküler Biyoloji Mühendisliği

Uçak-Gövde Motor Mühendisliği 

Mühendislikte yenilikçilik ve yaratıcılık

Elektirik Mühendiliği

Yazılım Mühendisliği

Megatronik Mühendisliği

Mühendislikte Etik

Savunma Sanayi ve STEM

Yenilenebilir Enerji ve Önemi

– Bilim ve Bilimin Doğası

– Eğitim Felsefesi

– Eğitim Politikaları

– Eğitim Programları ve Öğretim

– Eğitim Psikolojisi

– Eğitim Sosyolojisi

– Eğitim Tarihi

– Eğitim Teknolojisi

– Eğitim Yönetimi

– Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

– Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

– Fen Bilimleri Eğitimi

– Güzel Sanatlar Eğitimi

– Kimya eğitimi

– Fizik eğitimi

 

KONGRE KONAKLAMA BİLGİLERİ : 

1. Muş Alparslan Üniversitesi-Konuk Evi
Muş Alparslan Üniversitesi Konuk Evi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi http://konukevi.alparslan.edu.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz. 
 
2. Muş Merkez Öğretmen Evi
Muş Merkez Öğretmen Evi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi 0436 212 27 92 telefon numarasından ulaşarak alabilirsiniz.  

KONGRE KATILIM ÜCRETİ : 

Dinleyici kaydı 100 TL’dir. Dinleyici kaydı yaptırıp sertifika almak isteyenlerin kongre başlamadan önce kaydını yaptırmaları gerekmektedir.

Kongre Ücretleri Muş Alparslan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi hesabına yatırılmalıdır.

Öğretmen

Öğretim Elemanı (Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi)

Öğretim Üyesi

Erken kayıt ücreti

(18 Mart 2018’a kadar)

 

300

 

300

 

300

Geç kayıt ücreti

(6 Nisan 2018’e kadar)

 

350

 

350

 

350

 

KONGRE ULAŞIM BİLGİLERİ :

Kongre, Muş Alparslan Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.

KONGRE ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Bildiri özet gönderimi son tarih : 30 Mart 2018

Kabul edilen bildirilerin ilan edilmesi : 3 Nisan 2018

En son kayıt tarihi : 6 Nisan 2018

Kongre programının duyurulması : 15 Nisan 2018

Kongre tarihleri : 3-5 Mayıs 2018

Tam Metinlerin gönderilmesi : 20 Mayıs 2018

E-Kitabın Basılması : 20 Eylül 2018

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız