” 1. Fen Bilimleri Öğretmenleri Etkileşimli Etkinliklerle Sosyobilimsel Konuları Öğreniyor” isimli etkinlik, 2019 yılında başvurulan TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup Aksaray Üniversitesi Dr. Nurcan Tekin yürütücülüğünde 5 Temmuz – 11 Temmuz 2020 tarihleri arasında Aksaray’da gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK AMACI : 

Projenin amacı KOP bölgesi fen bilimleri öğretmenlerinin sosyobilimsel konuları öğrenmelerini sağlamaktır. Etkinlik içerikleri hangi konuların ‘sosyobilimsel’ olarak ele alındığı, sosyobilimsel konuların özellikleri ve öğretiminde hangi yöntem ve tekniklerin kullanıldığına yöneliktir.

ETKİNLİK HEDEF KİTLESİ : 

Projenin hedef kitlesini KOP Bölgesinde MEB’e bağlı okullarda öğretmenlik yapan 24 Fen Bilimleri Öğretmenleri oluşturmaktadır.

NOT : Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

ETKİNLİK KONAKLAMA BİLGİLERİ : 

” 1. Fen Bilimleri Öğretmenleri Etkileşimli Etkinliklerle Sosyobilimsel Konuları Öğreniyor” isimli etkinlik için katılımcılar, Otel Ahsaray’da konaklama yapacaktır.


ETKİNLİK ULAŞIM BİLGİLERİ : 

” 1. Fen Bilimleri Öğretmenleri Etkileşimli Etkinliklerle Sosyobilimsel Konuları Öğreniyor” isimli etkinlik, etkinlik programına göre Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Başvuru Başlama Tarihi : Açıklanmamıştır

Başvuru Bitiş Tarihi : Açıklanmamıştır

Etkinlik Başlama Tarihi : 5 Temmuz 2020

Etkinlik Bitiş Tarihi : 11 Temmuz 2020

NOT : Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

ETKİNLİK BAŞVURU BİLGİLERİ : 

” 1. Fen Bilimleri Öğretmenleri Etkileşimli Etkinliklerle Sosyobilimsel Konuları Öğreniyor” isimli etkinlik, etkinlik başvurularını online başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız