” 1. Fen Öğretiminde Yazılım ve Tasarım Atölyesi ” isimli etkinlik, 2021 yılında başvurulan TÜBİTAK 2237-A programı tarafından desteklenmiş olup Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doç. Dr. Gökhan GÜVEN yürütücülüğünde 27 Haziran – 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında Muğla’da gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Bu etkinliğin amacı, robotik ve kodlama, yazılım, üç boyutlu tasarım ve grafik tasarımı ile ilgili fen içerikli etkinlikler gerçekleştirmek, uygulama örneklerini tanıtmak, fen öğretimi ile ilişkilendirmelerini, farkındalık kazanmalarını, atölye uygulamaları yaparak katılımcıların deneyim sahibi olmalarını, ders planları hazırlayarak zaman planlaması ve etkili sınıf yönetimi yapabilmelerini, fen eğitiminde ilgili teknoloji/dijital uygulamalarda çalışmalar yapan uzman kişi/eğitimcilere ulaşmalarını sağlamaktır. 

Önerilen projenin sonunda çalışmaya katılan lisansüstü öğrenim gören fen bilimleri öğretmenleri;

 • Robotik kodlama, mobil uygulama, 3 boyutlu tasarım ve modelleme, dijital animasyon ve afiş hazırlama ile ilgili genel bilgilere sahip olacaklar ve bu tür teknolojik/dijital uygulamalara yönelik farkındalık sağlayacaklardır.
 • Robotik kodlama, mobil uygulama, 3 boyutlu tasarım ve modelleme, dijital animasyon ve afiş gibi teknolojik/dijital uygulamaları fen bilimleri dersinde kullanabilecekledir.
 • Fen bilimleri derslerine robotik kodlama, mobil uygulama, 3 boyutlu tasarım ve modelleme, dijital animasyon ve afiş gibi teknolojik/dijital uygulamaların entegre edildiği ders planları hazırlayabileceklerdir.
 • Görev yaptıkları okullarda “Yazılım ve Tasarım Atölyesi”nin kurulmasına yönelik çalışmalar yapabilecek ve bu atölyelerin tanıtımını üstlenebileceklerdir.
 • Yazılım ve tasarım atölyesinde fen bilimleri dersi ile ilişkili proje çalışmalarını yönlendirebilecek ve öğrencilere rehberlik edebileceklerdir.
 •  İlgili atölyede diğer öğretmenlerle disiplinler arası çalışmalar yapabileceklerdir.
 • Lisansüstü öğrenim gören katılımcılar, tez konularının belirlenmesinde fen eğitiminde teknolojinin entegreasyonu ile ilgili bir konu seçiminde deneyim elde edebileceklerdir.
 • Ortaokul düzeyinde gerçekleştirilen ulusal proje yarışmalarını tanıyacak ve bu yarışmalarda ortaokul öğrencilerine fikir vermede, fikirlerini tasarlamada ve uygulamada danışmanlık yapabileceklerdir.

Etkinlik Hedef Kitlesi

Bu etkinliğin hedef kitlesini, Türkiye’de fen bilimleri eğitiminde lisansüstü öğrenim gören fen bilgisi öğretmenleri oluşturmaktadır.

Projeye başvuran öğretmenlerden aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak öğrenciler projeye dâhil edilecektir.

 • Katılımcıların seçiminde dengeli bir dağılımın sağlanması için cinsiyet ve yaş oranının dengeli olması,
 • Katılımcıların farklı illerdeki öğretmenlerden oluşması,
 • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması,
 • Fen bilimleri eğitiminde lisansüstü öğrenim görüyor olması,
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Fen Bilimleri öğretmeni olarak görev yapması,
 • Daha önce benzer herhangi bir projeye katılmamış olması,
Belirtilen hedef kitle seçim kriterlerine uygun olarak toplam 20 öğretmen seçilecektir.
Projeye katılımcılar belirlenirken asil ve yedek liste belirlenecektir. Asil listeden katılamayan olduğunda, yedek listeden seçim yapılacaktır.
Yeterli başvuru olmaması durumunda fen bilimleri eğitiminde lisansüstü eğitim görmekte olan öğrenciler veya lisansüstü eğitim almış fen bilimleri öğretmenleri katılımcı olarak kabul edilebilecektir.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Bu etkinlik için katılımcılara konaklama sağlamak amacıyla Muğla ilinde yer alan Muğla Petek Hotel kurumunda imkan sağlanacaktır.

Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, etkinlik programına göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların ulaşım giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi27 Aralık 2021
Başvuru Bitiş Tarihi Güncellenecektir
Katılımcı Listesinin Açıklanma Tarihi1 Nisan 2022
Asil Liste Kayıtlarının Bitiş TarihiGüncellenecektir
Yedek Liste Kayıtlarının Bitiş TarihiGüncellenecektir
Etkinlik Başlama Tarihi27 Haziran 2022
Etkinlik Bitiş Tarihi1 Temmuz 2022
Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Gökhan GÜVEN
UzmanlarGüncellenecektir
EğitmenlerProf. Dr. Alev DOĞAN
Prof. Dr. Murat GENÇ
Doç. Dr. Gökhan GÜVEN
Doç. Dr. Nevin KOZCU ÇAKIR
Doç. Dr. Rıdvan ATA
Dr. Öğr. Üyesi Barış EROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Gürcan ÇETİN
Dr. Öğr. Üyesi Orhan CURAOĞLU
RehberlerGüncellenecektir
Sağlık PersonelleriGüncellenecektir

Etkinliği Destekleyen ve İşbirliği Yapılan Kurumlar

 • T.C. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – TÜBİTAK
 • T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Etkinlik Başvuru Bilgileri

1. Fen Öğretiminde Yazılım ve Tasarım Atölyesi ”  isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Etkinlik başvurusu yapılabilmesi için tüm katılımcıların öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan katılımcılar, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

Etkinliğe katılım tamamen ücretsizdir.
Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.