” 1. Gelecek Benim, Elimden Tut Doğa ve Bilim Projesi “ isimli etkinlik, 2019 yılında başvurulan TÜBİTAK 4004 programı tarafından desteklenmiş olup Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Gürel yürütücülüğünde 18 Ağustos – 24 Ağustos 2020 tarihleri arasında Burdur’da gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK AMACI : 

Bu projenin amacı katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri, merak duygularının artırılmasıyla birlikte araştırma yapma ve bu süreçte sorgulama ile öğrenme isteklerinin olumlu yönde geliştirilmesidir.

ETKİNLİK HEDEF KİTLESİ : 

Etkinliğe lise öğrencileri ve öğretmen adayları başvuru yapabilmektedir.

Lise öğrencileri için 9.,10. Ve 11. sınıfa devam eden 20 lise öğrencisi ve matematik, bilgisayar ve öğretim teknolojileri ve fen bilgisi (fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi öğretmenliği bölümleri) öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim gören 12 öğretmen adayı seçilecektir.

Öğrencilerin seçiminde sırasıyla çocuk evlerinde kalan öğrencilere, şehit ve gazi yakınlarına, parçalanmış aile çocuklarına ve sosyo ekonomik düzey açısından dezavantajlı öğrencilere öncelik verilecektir. Öğrencilerin seçimlerinde farklı okullarda öğrenim görmelerine özen gösterilecektir.

Öğretmen adayları belirlenirken genel not ortalamaları, kendilerini geliştirmeye açık olma, proje yazma yeterliliği vb özellikleri dikkate alınacaktır. Üst sınıflarda öğrenim gören öğretmen adaylarına öncelik verilecektir.

NOT : Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

ETKİNLİK KONAKLAMA BİLGİLERİ : 

Konaklama bilgileri henüz açıklanmamıştır.

ETKİNLİK ULAŞIM BİLGİLERİ : 

Etkinlik, etkinlik programına göre Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.

Projede okul içi etkinlikler (Fizik, kimya, bilgisayar laboratuvarı, moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarı, enerji sistemleri laboratuvarı, nano-teknoloji laboratuvarı, süt araştırmaları laboratuvarı) ve okul dışı ortamlarda yapılan etkinlikler (Burdur Gölü, Salda Gölü, Kibyra Antik Kenti, Lisinia Doğa Merkezi, Etnoğrafya Müzesi) alanlarında uzman eğitmenler ile gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Başvuru Başlama Tarihi : 1 Temmuz 2020

Başvuru Bitiş Tarihi : 19 Temmuz 2020

Etkinlik Başlama Tarihi : 18 Ağustos 2020

Etkinlik Bitiş Tarihi : 24 Ağustos 2020

NOT : Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

ETKİNLİK BAŞVURU BİLGİLERİ : 

” 1. Gelecek Benim, Elimden Tut Doğa ve Bilim Projesi “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını online başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız