” 1. İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik Dijital Okuryazarlık Eğitimi ” isimli etkinlik, 2020 yılında başvurulan TÜBİTAK 2237-A programı tarafından desteklenmiş olup Karadeniz Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Şükrü Özbay yürütücülüğünde 6 Mayıs – 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında Çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Bu etkinliğin amacı, ilgili fakültelerinin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan (Yabancı dil – İngilizce) 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinin dijital yeterliklerini geliştirebilmek ve dijital teknolojilerin eğitsel potansiyelleri konusunda İngilizce öğretmen adaylarının farkındalıklarını arttırmaktır. Bu bağlamda, İngilizce öğretmen adaylarına dijital yeterliklerini geliştirilebilmeleri için teorik bilgilerin yanı sıra öğrendikleri bilgileri ilerideki öğretmenlik deneyimlerine aktarabilmeleri için pratik bilgiler sunulacaktır.

Ayrıca bu etkinlik çerçevesinde; İngilizce öğretmen adaylarının hem kendi alan bilgileri ile teknolojiyi entegre edebilmelerine hem de teknoloji konusunda daha deneyimli olan akranlarıyla birlikte işbirliği yapmalarına imkân sağlanacaktır. Bu sayede İngilizce öğretmen adaylarının dijital materyalleri ve teknolojileri sınıf ortamında kullanma konusunda öz güven kazanmalarının ve motivasyonlarının artırılması hedeflenmektedir.

Etkinlik Hedef Kitlesi

Etkinliğin hedef kitlesini; Yabancı Dil Eğitimi verilen bölümlerin birisinde İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Kültürü, Çeviri Bilim ve İngiliz Dili Eğitimi alanında lisans eğitimi görmekte olan 3. veya 4. sınıf İngilizce öğretmen adayları oluşturmaktadır.

Projeye başvuran öğretmen adaylarından aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak öğrenciler projeye dâhil edilecektir.

  • Katılımcıların seçiminde dengeli bir dağılımın sağlanması için üniversite, cinsiyet ve bölüm dağılımı baz alınılması
  • Daha önce herhangi bir TÜBİTAK projesine katılmamış olması
  • Katılımcıların seçiminde öncelikli olarak başarı kriteri ve eğitime katılma sebepleri esas alınması
  • Etkinliğimiz çevrimiçi ve etkileşimli olarak yapılacağından katılımcıların eğitim boyunca etkin olarak kullanacakları bilgisayar ve internet bağlantısına sahip olmaları gerekmektedir
Tablet veya telefon etkinlik gereksinimlerini karşılamamaktadır.
Lütfen bilgisayarlarınızda Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader, Zoom, Google Chrome gibi temel programları bulundurunuz.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Bu etkinlik, çevrimiçi bir etkinlik olduğu için konaklama bilgisi bulunmamaktadır.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, çevrimiçi bir etkinlik olduğu için ulaşım bilgisi bulunmamaktadır.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi4 Şubat 2021
Başvuru Bitiş Tarihi18 Nisan 2021
Etkinlik Başlama Tarihi6 Mayıs 2021
Etkinlik Bitiş Tarihi9 Mayıs 2021
Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” 1. İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik Dijital Okuryazarlık Eğitimi ” isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.