” 1. İstatistiği Doğada Öğren Öğretmen Eğitimi “ isimli etkinlik, 2019 yılında başvurulan TÜBİTAK 4004 programı tarafından desteklenmiş olup Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Gamze Özel Kadılar yürütücülüğünde 24 Ağustos – 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında Kastamonu’da gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK AMACI : 

Öğretmenlerin gruplar halinde aktif olarak etkinliklere katılımları sağlanacak ve bilimsel olguları incelemeleri için motivasyonları, merak duyguları, araştırma, sorgulama ve öğrenme istekleri arttırılacaktır. Projeden beklenen yaygın ve sürdürülebilir etkinin sağlanması için de klasik öğrenme yöntemlerinden farklı olarak “Merak et, Öğren ve Uygula” modeli tercih edilecektir.

ETKİNLİK HEDEF KİTLESİ : 

” 1. İstatistiği Doğada Öğren Öğretmen Eğitimi “ isimli etkinliğe tüm branşlardan öğretmenler başvuru yapabilmektedir.

Seçim kriterlerine göre farklı branş ve illerden toplam 36 asil15 yedekten oluşan katılımcılar seçilecektir. Bu sayede projeye katılımda hem öğretmen çeşitliliği sağlanacak hem de asıl listedeki herhangi bir öğretmenin projeye katılamaması durumunda yedek listeden katılımcılar seçilecektir.

Proje kapsamında 36 öğretmene, konusunda uzman öğretim üyeleri tarafından istatistik ve doğa eğitimi disiplinlerarası bir bakış açısı ile verilecektir.

NOT : Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

ETKİNLİK KONAKLAMA BİLGİLERİ : 

” 1. İstatistiği Doğada Öğren Öğretmen Eğitimi “ isimli etkinlik için konaklama bilgileri açıklanmamıştır.

ETKİNLİK ULAŞIM BİLGİLERİ : 

” 1. İstatistiği Doğada Öğren Öğretmen Eğitimi “ isimli etkinlik, etkinlik programına göre Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda gerçekleştirilecektir.

Projedeki eğitimler, doğa bilimleri uygulamaları açısından zengin bir bitki örtüsüne sahip Kastamonu ve Çankırı illeri sınırlarında yer alan Ilgaz Dağları’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecektir.

Eğitim süresince karasal ekosistemlerle ilgili uygulamalar Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda, Tallı su ekosistemleriyle ilgili uygulamalar Dipsiz Göl Milli Parkı’nda ve Deniz ekosistemleriyle ilgili uygulamalar da İnebolu ve civarında düzenlenecektir.

ETKİNLİK ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Başvuru Başlama Tarihi : 14 Mayıs 2020

Başvuru Bitiş Tarihi : 14 Ağustos 2020

Etkinlik Başlama Tarihi : 24 Ağustos 2020

Etkinlik Bitiş Tarihi : 30 Ağustos 2020

NOT : Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

ETKİNLİK BAŞVURU BİLGİLERİ : 

” 1. İstatistiği Doğada Öğren Öğretmen Eğitimi “ isimli etkinlik,  etkinlik başvurularını online başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız