” 1. Kırsaldan Kozmoza Bilim Eğitimi “ isimli etkinlik, 2019 yılında başvurulan TÜBİTAK 4004 programı tarafından desteklenmiş olup Balıkesir Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi Dr. Satı Ceylan yürütücülüğünde 23 Ağustos – 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında Balıkesir’de gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK AMACI : 

Öğrencilerin bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Proje ile doğanın aynı zamanda bir laboratuar gibi kullanılarak disiplinler arası etkileşimle hedef kitlede bilimsel farkındalığın arttırılması da amaçlanmıştır.

Doğa ve Bilim Okulunda gerçekleştirilecek olan bilimsel faaliyetlerin bir diğer amacı, öğrenciye hem kendi doğasını hem de içerisinde yaşadığı doğanın bilgisini tanıma fırsatı sunmaktadır. Kendi doğasını tanıyan çocuk merak duygusuyla birlikte araştırma yapma, hipotez kurma, yorum yapma gibi üst düzey basamaklara yönelip kendi yaşantılarını temel alarak evrenin doğasını tanımaya başlayacaktır.

ETKİNLİK HEDEF KİTLESİ : 

” 1. Kırsaldan Kozmoza Bilim Eğitimi “ isimli etkinliğe köy okullarında eğitim gören 30 ortaokul öğrencisi başvuru yapabilir.

Öğrencilerle 5 günü doğada 4 günü atölyelerde gerçekleştirilecek olan 9 günlük bir Doğa ve Bilim Okulu faaliyeti gerçekleştirilecektir.​

NOT : Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.
NOT : Katılımcılar, Körfez Bölgesi Kırsal Kesimlerinde yaşayan bilime ve araştırmaya istekli ortaokul öğrencileri arasından proje yürütücüsü tarafından köy köy gezilip seçilecektir.

ETKİNLİK KONAKLAMA BİLGİLERİ : 

” 1. Kırsaldan Kozmoza Bilim Eğitimi “ isimli etkinlik için katılımcılar, konaklamayı Burhaniye Öğretmenevi’nde gerçekleştirecektir.

ETKİNLİK ULAŞIM BİLGİLERİ : 

” 1. Kırsaldan Kozmoza Bilim Eğitimi “ isimli etkinlik, etkinlik programına göre Balıkesir Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Başvuru Başlama Tarihi : 1 Temmuz 2020

Başvuru Bitiş Tarihi : 15 Ağustos 2020

Etkinlik Başlama Tarihi : 23 Ağustos 2020

Etkinlik Bitiş Tarihi : 30 Ağustos 2020

NOT : Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

ETKİNLİK BAŞVURU BİLGİLERİ : 

” 1. Kırsaldan Kozmoza Bilim Eğitimi “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını online başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız