” 1. Küçük Bilim İnsanları Yetişiyor Okulu “ isimli etkinlik, 2019 yılında başvurulan TÜBİTAK 4004 programı tarafından desteklenmiş olup Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman İnan yürütücülüğünde 23 Haziran – 28 Haziran 2020 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK AMACI : 

Küçük Bilim İnsanları Yetişiyor Okulu’nun amacı, bilimi (fen-tıp ve sosyal bilimleri, sanatı da dâhil ederek) bütüncül bakmaya yönelerek aralarındaki ilişkileri ele almaktır. Erken yaşta, her bir dalın bilimi olabileceğini göstermek, bilimsel düşünce becerilerini desteklemek ve bu yönde beliren yeteneklerin yönlendirmesini yapmak programın temel izleğini oluşturacaktır. Kısaca, bu program hem bilime bir giriş niteliğinde olacak, hem de bilim insanı yetiştirilmesinde ilk rehberliği yapacaktır.

Seminerlere aktif katılım arzulanmaktadır, ancak ödev, sınav gibi zorunluluklar yoktur. Seminerler, tamamlayıcı programlarla (etkinlik, deney uygulama, film gösterileri gibi) desteklenerek canlı bir katılım ortamı yaratılmaya çalışılacaktır.

ETKİNLİK HEDEF KİTLESİ : 

” 1. Küçük Bilim İnsanları Yetişiyor Okulu “ isimli etkinliğe Denizli ilinde bulunan ve dezavantajlı olan çeşitli resmi/devlet okullarından seçilmiş 7. sınıftan 8. sınıfa geçen öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Projeye katılımcı seçiminde aşağıdaki kriterlere dikkat edilecektir.

  • Başvuran öğrenci daha önce bilim okulu benzeri projeye katılıp katılmadığı (proje deneyimi),
  • Başarı/not ortalaması (Akademik başarı),
  • Başvuru formlarının doldurma tarihlerinin önceliği (İsteklilik),
  • Son soruya verilen doyurucu yorumlar (Kendini ifade edebilme)
NOT : Katılımcıların konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.
NOT : Projeye katılan öğrencilere katılım belgesi verilecektir. Ayrıca okuluna verilmek üzere sosyal etkinlik formu verilecektir.

ETKİNLİK KONAKLAMA BİLGİLERİ : 

” 1. Küçük Bilim İnsanları Yetişiyor Okulu “ isimli etkinliğe katılan öğrenciler kendi evlerinde konaklama yapacaklardır.

Katılımcılar için 30 kişilik bir servis aracı ayarlanacaktır. Öğrencilerimizin ev adreslerinden veya belirlenen eve yakın noktalardan öğrencilerimiz sabah alınacak ve akşam bırakılacaklardır.

ETKİNLİK ULAŞIM BİLGİLERİ : 

” 1. Küçük Bilim İnsanları Yetişiyor Okulu “ isimli etkinlik, etkinlik programına göre Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim Ve Kültür Vakfı’nda gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Başvuru Başlama Tarihi : 11 Mayıs 2020

Başvuru Bitiş Tarihi : 31 Mayıs 2020

Etkinlik Başlama Tarihi : 23 Haziran 2020

Etkinlik Bitiş Tarihi : 28 Haziran 2020

NOT : Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

ETKİNLİK BAŞVURU BİLGİLERİ : 

” 1. Küçük Bilim İnsanları Yetişiyor Okulu “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını online başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız