” 1. Nitel Araştırmalarda Hatalar ve Çözüm Önerileri ” isimli etkinlik, 2020 yılında başvurulan TÜBİTAK 2237-A programı tarafından desteklenmiş olup Gaziantep Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Başaran yürütücülüğünde 5 Temmuz – 9 Temmuz 2021 tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Bu projenin amacı, eğitim bilimleri alanında çalışan araştırmacılara (lisansüstü öğrencilerine), bilimsel araştırmalarında yararlanabilecekleri nitel araştırma desenlerine yönelik yöntem becerilerini kazandırmak ve nitel çalışmalarda görülen alanyazındaki hatalar noktasında bilgilendirme yaparak ileride yapılacak bu hataların önüne geçilmesidir. Bu sayede daha nitelikli ve hatalardan olabildiğinde uzak çalışmalar alanyazında yer alacaktır. Eğitim bilimleri alanında yapılan bilimsel çalışmalarda araştırmacının alan bilgisinin yanında sağlam bir metodolojik bilgiye sahip olması kendi alanında bilime yapacağı katkıyı artıracağı açıktır. Ülkemizde bu anlamda üniversitelerde lisansüstü öğrenimde eğitim bilimlerinde verilen bilimsel araştırma dersleri temel teşkil ederken bu derse ek olarak nitel araştırma dersleri verilmektedir.

Etkinlik kapsam olarak eğitim bilimleri ve sosyal bilimlerde kullanılabilecek nitel metodolojileri kapsamaktadır. Bu eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından verilecektir.

Etkinlik Hedef Kitlesi

Bu projenin hedef kitlesini sosyal bilimler alanında çalışmalar yapan lisansüstü öğrenciler oluşturmaktadır. Hedef kitle seçim kriterleri arasında lisansüstü öğrencileri için aranan şartlar aşağıdaki gibidir.

  • Eğitim alanında lisans üstü eğitim alıyor olmak şartı bulunmaktadır.
  • Katılımcıların seçilmesinde ek olarak akademik başarı [not ortalaması] dikkate alınacak sonrasında bilgisayar okur-yazarı olmaları şartı aranacaktır. Teknolojik alanda yeterlik istatistik yazılımlarını kullanmada önem arz etmektedir.
  • Farklı bölge ve üniversitelerden üst düzeyde çeşitlilik sağlanmasına dikkat edilecek katılımcıların farklı üniversitelerden ve illerden olması gözetilecek, bir ilden 1’den fazla başvuru olması durumunda akademik başarı önceliğinde seçim yapılacak eşit olması halinde kura yöntemine başvurulacaktır.
  • Katılımcıların farklı anabilim dallarından olmasına dikkat edilecektir.
  • Katılımcılar için 10 kadın / 10 erkek şeklinde seçimler yapılmaya özen gösterilecektir.
Katılımcıların konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.
Belirtilen hedef kitle seçim kriterlerine uygun olarak toplam 20 lisansüstü öğrenci seçilecektir.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

” 1. Nitel Araştırmalarda Hatalar ve Çözüm Önerileri ” isimli etkinlik için Gaziantep ili dışından katılacak olan katılımcılara konaklama sağlamak amacıyla Gaziantep Üniversitesi Sosyal Tesislerinde imkan sağlanacaktır.

Katılımcılara 5 günlük eğitim sürecinde öğle yemekleri verilecektir. Öğle yemekleri üniversite yemekhanesinde ücretli olarak sağlanacaktır.

Gaziantep ili dışından katılacak olan katılımcılara konaklama için günlük brüt 100 TL ve iaşe için günlük brüt 50 TL destek sağlanacaktır.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, etkinlik programına göre Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların Gaziantep Üniversitesi Sosyal Tesislerinde konaklama yapmaları noktasında rezervasyon, ulaşım vb. durumlar için gerekli destek verilecektir.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi14 Ocak 2021
Başvuru Bitiş Tarihi1 Haziran 2021
Etkinlik Başlama Tarihi5 Temmuz 2021
Etkinlik Bitiş Tarihi9 Temmuz 2021
Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” 1. Nitel Araştırmalarda Hatalar ve Çözüm Önerileri ” isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Başvuru esnasında sizden istenen bilgileri eksiksiz bir biçimde doldurmanız gerekmektedir. Başvuru aşamasında verilen bilgiler beyana dayalı olmakla beraber, eğitime katılmaya hak kazandığınızda bu bilgileri belgelendirmeniz istenecektir. İlgili belgelerin proje ekibine sunulamaması durumunda yedek adaylar eğitime katılmaya hak kazanacaklardır.