” 1. Öğrenmede Evrensel Tasarım: Öğretim Stratejilerine Teknolojinin Entegre Edilmesi Projesi “ isimli etkinlik, 2020 yılında başvurulan TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Candan Hasret ŞAHİN yürütücülüğünde 20 Mart – 26 Mart 2022 ve 27 Mart – 2 Nisan 2022 tarihleri arasında olmak üzere iki farklı dönemde Muğla’da gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Bu etkinliğin amacı, öğrenmede evrensel tasarım ve erişilebilir eğitim materyalleri konusunda öğretmenlerin yeterliliklerini artırmak ve erişilebilir eğitim materyali konusunda oluşturulacak internet sayfasıyla herkes tarafından uygulanabilir bilgileri paylaşarak erişilebilir eğitim materyallerinde nicelik bakımından ivme ve nitelik kazandırmaktır.

Bu amaç doğrultusunda katılımcı öğretmenlerin “Öğrenmede evrensel tasarıma yönelik bilgi düzeyleri program öncesi ve sonrasında farklılaşmakta mıdır?” ve  “Eğitim sonunda öğretmenlerin erişilebilir eğitim materyali hazırlama düzeyleri nedir?” sorularına yanıt aranması planlanmaktadır.

Etkinlik Hedef Kitlesi

Bu etkinliğin hedef kitlesini, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir özel okul veya devlet okulunda görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmakta olup ilgili kriterlere sahip olan ve hedef kitle içerisinde bulunan kişiler başvuru yapabilir.

Projeye başvuran kişilerden aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak kişiler projeye dâhil edilecektir.

  • Daha önce benzer herhangi bir projeye katılmamış olması,
  • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması,
  • Katılımcıların farklı illerdeki öğretmenlerden oluşması,
  • Katılımcılar arasında cinsiyet ve yaş oranının dengeli olması,
Belirtilen hedef kitle seçim kriterlerine uygun olarak toplam x öğretmen seçilecektir.
Projeye katılımcılar belirlenirken asil ve yedek liste belirlenecektir. Asil listeden katılamayan olduğunda, yedek listeden seçim yapılacaktır.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Bu etkinlik için katılımcılara konaklama sağlamak amacıyla Muğla ilinde yer alan Yücelen Akyaka Hotel kurumunda imkan sağlanacaktır.

Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.
Konaklama için rezervasyonlar kesin kayıt tarihleri içinde etkinlik düzenleme kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. Bu sebeple katılımcıların konaklama rezervasyonlarını kendilerinin oluşturmasına gerek yoktur.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, etkinlik programına göre Yücelen Akyaka Hotel kurumunda gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların ulaşım giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmayacaktır.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi15 Ocak 2022
Başvuru Bitiş Tarihi17 Şubat 2022
Katılımcı Listesinin Açıklanma Tarihi 27 Şubat 2022
Asil Liste Kayıtlarının Başlama Tarihi27 Şubat 2022
Asil Liste Kayıtlarının Bitiş Tarihi6 Mart 2022
Yedek Liste Kayıtlarının Başlama Tarihi7 Mart 2022
Yedek Liste Kayıtlarının Bitiş Tarihi13 Mart 2022
1. Dönem Etkinlik Başlama Tarihi 20 Mart 2022
1. Dönem Etkinlik Bitiş Tarihi 26 Mart 2022
2. Dönem Etkinlik Başlama Tarihi 27 Mart 2022
2. Dönem Etkinlik Bitiş Tarihi 2 Nisan 2022
Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Proje YürütücüsüDr. Öğr. Üyesi Candan Hasret ŞAHİN
UzmanlarGüncellenecektir
Eğitmenler Doç. Dr. Aysun ÇOLAK
Doç. Dr. Özkan ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Mine KİZİR
Öğr.Gör. Dr. Ali YAKAR
Arş. Gör. Dr. Cansu ÇAKA
Öğr.Gör. Nurhayat KOCATÜRK KAPUCU
Gülsüm ŞANLI
RehberlerGüncellenecektir
Sağlık PersonelleriGüncellenecektir

Etkinliği Destekleyen ve İşbirliği Yapılan Kurumlar

  • T.C. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – TÜBİTAK
  • T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” 1. Öğrenmede Evrensel Tasarım: Öğretim Stratejilerine Teknolojinin Entegre Edilmesi Projesi“ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Etkinlik başvurusu yapılabilmesi için tüm katılımcıların öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan katılımcılar, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

Etkinliğe katılım tamamen ücretsizdir.
Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.