” 1. Oyunlaştırma Yoluyla Matematik Kavramları Odaklı Eğitici Eğitimi “ isimli etkinlik, 2019 yılında başvurulan TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup Balıkesir Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi Dr. Satı Ceylan yürütücülüğünde 21 Haziran – 27 Haziran 2020 tarihleri arasında Balıkesir’de gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK AMACI : 

Bu projenin amacı, matematik kavramları odağında, öğretmenlere, öğrencilerinde ilgi ve merak uyandırmak, olumlu tutum geliştirmek, öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak ve öğrenmelerini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri, oyunlaştırma yoluyla kazandıracak etkinlik temelli atölye çalışmaları gerçekleştirmektir.

Projede; dijital oyunlaştırma çözümleri ve oyunlaştırmayla ilgili temel kavramlar ve kuramlar aktarılacak; oyun elementleri, mekanikleri, bileşenleri ve dinamikleriyle ilgili kuramsal altyapı verilecektir. Ayrıca eğitmenler tarafından oyunlaştırmaya yönelik uygulamaya dönük dijital, fiziksel aktivite içeren, hikâyeleştirilmiş, kaçış odası dinamikleriyle oyunlaştırma örnekleri sunulacak ve katılımcı öğretmenlerle matematik odaklı mikro deneme atölyeleri gerçekleştirilecektir. Her günün sonunda öğretmenlerin hazırladıkları çalışmalar eğitmenler tarafından verilen dönütlerle nihâi halini alacaktır.

ETKİNLİK HEDEF KİTLESİ : 

Projenin hedef kitlesi, temel eğitimde matematik öğretiminin önemi bağlamında sınıf öğretmenleri olarak belirlenmiştir. 20’si Körfez Bölgesi ilçelerinden, 10 kişi tüm Türkiye’den olmak üzere toplam 30 sınıf öğretmeni başvuru yapabilmektedir.

​Sınıf öğretmenlerinin dijital oyun çözümleri ve oyunlaştırma konusunda akademik gelişimleri ve konuya ilişkin tutumlarındaki değişimi gözlemlemek projenin diğer amaçları içerisindedir ve benzer araştırmalarda kullanılan ölçme araçlarıyla belirlenecektir. Örnek uygulama niteliğinde olan eğitimin etkililiği uygulanan görüşme formları, günlükler ve yansıtma yapraklarından elde edilmiş sürece ilişkin görüşlerin açıklayıcı ve çıkarımsal kodlanmasıyla değerlendirilecektir.

NOT : Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

ETKİNLİK KONAKLAMA BİLGİLERİ : 

” 1. Oyunlaştırma Yoluyla Matematik Kavramları Odaklı Eğitici Eğitimi “ isimli etkinlik için katılımcılar konaklamayı Burhaniye Uygulama Oteli’nde gerçekleştirecektir.


ETKİNLİK ULAŞIM BİLGİLERİ : 

” 1. Oyunlaştırma Yoluyla Matematik Kavramları Odaklı Eğitici Eğitimi “ isimli etkinlik, etkinlik programına göre Balıkesir Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Başvuru Başlama Tarihi : 20 Mayıs 2020

Başvuru Bitiş Tarihi : 20 Haziran 2020

Etkinlik Başlama Tarihi : 21 Haziran 2020

Etkinlik Bitiş Tarihi : 27 Haziran 2020

NOT : Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

ETKİNLİK BAŞVURU BİLGİLERİ :

” 1. Oyunlaştırma Yoluyla Matematik Kavramları Odaklı Eğitici Eğitimi “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını online başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız