” 1. Sınıf Öğretmenlerinin Dersi Ters Yüz Eden Yenilikçi Dijital Uygulamaları Kullanma Becerilerinin Geliştirilmesi ” isimli etkinlik, 2020 yılında başvurulan TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Dr. Ahmet Bozak yürütücülüğünde 2 Ağustos – 6 Ağustos 2021 tarihleri arasında Hatay’da gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Bu etkinliğin amacı, sınıf öğretmenlerinin derslerinde ters yüz öğrenmeyi etkili şekilde uygulamak (ders dışı ve ders içi süreçlerde) üzere yenilikçi dijital uygulamaları kullanabilme becerilerini geliştirmektir.

Diğer bir ifadeyle, sınıf öğretmenlerinin derslerinde ters yüz öğrenmeyi işe koşmak üzere dijital uygulamaları kullanabilme becerilerini geliştirmektir. Yapılacak projenin sınıf öğretmenlerine eğitim programında yer alan konuları çoklu ortam temelli zenginleştirilmiş etkinliklerle sunma becerilerini geliştirmenin yanında öğrencileri araştırmaya, yaratıcılığa, işbirlikçi çalışmaya yöneltme, başkalarıyla etkili iletişim kurabilecekleri öğrenme süreçlerini tasarlama becerilerinin gelişimini sağlamaya hizmet edeceği düşünülmektedir.

Etkinlik Hedef Kitlesi

Bu etkinliğin hedef kitlesini, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir devlet okulunda görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmakta olup ilgili kriterlere sahip olan ve hedef kitle içerisinde bulunan kişiler başvuru yapabilir.

Projeye başvuran öğretmenlerden aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak öğretmenler projeye dâhil edilecektir.

  • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması,
  • Daha önce benzer herhangi bir projeye katılmamış olması,
  • Katılımcıların farklı illerdeki öğretmenlerden oluşması,
  • Katılımcılar arasında cinsiyet ve yaş oranının dengeli olması,
  • Katılımcıların projeye katılma noktasında gönüllü ve istekli olmaları,
  • Katılımcıların katılım amacının başvuru formunda detaylı olarak açıklanması,
Belirtilen hedef kitle seçim kriterlerine uygun olarak toplam 30 öğretmen seçilecektir.
Projeye katılımcılar belirlenirken asil ve yedek liste belirlenecektir. Asil listeden katılamayan olduğunda, yedek listeden seçim yapılacaktır.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Bu etkinlik için katılımcılara konaklama sağlamak amacıyla Hatay ilinde yer alan Antakya Öğretmenevi kurumunda imkan sağlanacaktır.

Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, etkinlik programına göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların ulaşım giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmayacaktır.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi12 Haziran 2021
Başvuru Bitiş Tarihi12 Temmuz 2021
Katılımcı Listesinin Açıklanma Tarihi14 Temmuz 2021
Asil Liste Kayıtlarının Bitiş TarihiGüncellenecektir
Yedek Liste Kayıtlarının Bitiş TarihiGüncellenecektir
Etkinlik Başlama Tarihi2 Ağustos 2021
Etkinlik Bitiş Tarihi6 Ağustos 2021
Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Proje YürütücüsüDr. Ahmet BOZAK
UzmanlarArş. Gör. Şenol SAYGINER
Müge YURD
Eğitmenler​Dr. Veysel COŞKUN
Dr. Fatih BALAMAN
Dr. Yavuz BOLAT
Dr. Sibel Güzel YÜCE
Dr. Mehmet Fikret GELİBOLU
Dr. Muhammet BAŞ
Ceyhun VURUCU
Sevil TİRYAKİ
Nalan Gül ŞAHUTOĞLU
Ahmet TİRYAKİ
Nihat BAL
RehberlerKubilay KURT
Celalettin KORKMAZ
Mehmet YIKILMAZ
Sağlık PersonelleriMediha OKUR

Etkinliği Destekleyen ve İşbirliği Yapılan Kurumlar

  • T.C. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – TÜBİTAK
  • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
  • T.C. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” 1. Sınıf Öğretmenlerinin Dersi Ters Yüz Eden Yenilikçi Dijital Uygulamaları Kullanma Becerilerinin Geliştirilmesi ” isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Etkinlik başvurusu yapılabilmesi için tüm katılımcıların öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan katılımcılar, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

Etkinliğe katılım tamamen ücretsizdir.
Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.