” 1. Sınır Tanımayan Bilim Projesi “ isimli etkinlik, 2018 yılı TÜBİTAK 4004 programı tarafından desteklenmiş olup Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi organizatörlüğünde 2 – 5 Ekim 2018 ve 9 – 12 Ekim 2018 tarihleri arasında olmak üzere iki farklı dönemde Bursa’da gerçekleştirilecektir.

Atölyelerin eğitimsel süreci katılımcıların günlük hayatta karşılaşabilecekleri düzeydeki kavramları onlara öğretmek ve bilimsel farkındalık oluşturmaktır. Bu süreçte öğrenciler bilim insanı gibi araştırma ve incelemeye dayalı öğrenme yaklaşımıyla çalışmış olacaklardır. Hedef kitlenin fen bilimlerine olumlu tutum geliştirmeleriyle sağlanması amaçlanmaktadır. Proje içeriğinde atölyelerde eğlenerek öğrenme ortamları sunulacaktır.

” 1. Sınır Tanımayan Bilim Projesi “ isimli etkinliğe katılım ücretsiz olup katılımcıların öğle yemekleri ve ara öğünleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

PROJE AMACI : 

Ortaokula devam eden hafif düzeyde zihinsel yetersizlik ve özel öğrenme güçlüğü olan kaynaştırma öğrencilerinin ;

  • Fen ve teknoloji uygulamaları dersi müfredatına uygun olarak hazırlanan etkinliklere bire-bir ve grup halinde katılarak çeşitli eğitim öğretim yaklaşımları ile yaşamlarının içerisinde yer alan olguları deneyimlemeleri bilime ve çevre­ye karşı olumlu tutum geliştirmeleri, merak ve ilgilerinin artırılması,
  • Problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, fen ve teknoloji uygulamaları ilgili güdülenme eksikliklerinin farklılaşması ve öğrencilerin tutumlarının olumlu yönde değişmesi,
  • Özel gereksinimli öğrencilerin somutlaştırmakta zorlanmalarının olası olduğu pek çok soyut kavramı etkinlikler sırasında yaparak-yaşayarak deneyimleme fırsatı bulacakları, birbirleriyle işbirliği yaparak grupla birlikte çalışma, yönergeleri takip etme, verilen görevleri yerine getirme, etkinlik sonucunda ortaya çıkan üründe pay sahibi olma noktalarında desteklenerek fen ve teknoloji uygulamalarına daha olumlu yönde bakmaları amaçlanmaktadır.

PROJE HEDEF KİTLESİ : 

Projenin hedef kitlesi Bursa iline bağlı merkez ilçelerde ortaokula devam 5, 6, 7 ve 8.sınıf hafif düzeyde zihinsel yetersizlikten etkilenmiş ve özel öğrenme güçlüğü bulunan toplam 40 kaynaştırma öğrencisi oluşturmaktadır.

PROJE KONAKLAMA VE ULAŞIM BİLGİLERİ : 

” 1. Sınır Tanımayan Bilim Projesi “ isimli etkinlik, iki farklı etkinlik döneminde Bursa Bilim Ve Teknoloji Merkezinde gerçekleştirilecektir.

PROJE ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

1.Dönem Başlangıç Tarihi : 2 Ekim 2018

1.Dönem Bitiş Tarihi : 5 Ekim 2018

2.Dönem Başlangıç Tarihi : 9 Ekim 2018

2.Dönem Bitiş Tarihi : 12 Ekim 2018

Son Başvuru Tarihi : 15 Eylül 2018

PROJE BAŞVURU BİLGİLERİ : 

” 1. Sınır Tanımayan Bilim Projesi “ isimli etkinlik, proje başvurularını online olarak almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız