” 1. Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yenilikçi Eğitim Uygulamaları ve Web 2.0 Araçları Projesi “ isimli etkinlik, 2020 yılında başvurulan TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup Dumlupınar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Hafize Er Türküresin yürütücülüğünde birinci aşama 26 Temmuz – 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Çevrimiçi şeklinde ikinci aşama ise 6 Eylül – 11 Eylül 2021 tarihleri arasında Kütahya’da gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Bu etkinliğin amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarını kullanabilmeleri ve öğrendikleri yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikleri derslerine entegre edebilmelerini sağlamaktır.

Günümüzde değişen dünyaya ayak uydurabilmek için eğitim ve teknolojinin bütünleştirilmesi gerekmektedir. Bireyi iyi birer vatandaş olarak yetiştirmeyi ve hayata hazırlamayı amaçlayan Sosyal Bilgiler dersi toplumların gelişimine öncülük eden derslerden biridir. Bu sebeple 21. yüzyılın gerekliklerini karşılayabilen ideal insan tipini yetiştirebilecek yenilikçi düşünen, yenilikçi eğitim uygulamalarını derslerinde kullanabilen Sosyal Bilgiler öğretmenlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda teknoloji çağı olarak görülen günümüz koşullarında eğitim ortamlarında kullanılabilecek teknolojik araç ve uygulamaları bilen ve bunları derslerinde etkili biçimde kullanabilen Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin yetiştirilmesi eğitimde niteliğin artırılması için önemli görülmektedir. 

Etkinlik Hedef Kitlesi

Bu etkinliğin hedef kitlesini, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir devlet okulunda ve özel okullarda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenleri oluşturmakta olup ilgili kriterlere sahip olan ve hedef kitle içerisinde bulunan kişiler başvuru yapabilir.

Projeye başvuran öğretmenlerden aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak öğretmenler projeye dâhil edilecektir.

  • Herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması,
  • Minimum alt düzeyde bilgisayar kullanma becerisine sahip olması,
  • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması,
  • Daha önce benzer herhangi bir projeye katılmamış olması,
  • Katılımcıların farklı illerde bulunan öğretmenlerden oluşması,
  • Katılımcılar arasında cinsiyet ve yaş oranının dengeli olması gerekmektedir.
Etkinliğin birinci aşaması çevrimiçi gerçekleştirileceğinden katılımcı sınırı bulunmamaktadır.
Etkinliğin ikinci aşamasında belirtilen hedef kitle seçim kriterlerine uygun olarak toplam 24 öğretmen seçilecektir.
Projeye katılımcılar belirlenirken asil ve yedek liste belirlenecektir. Asil listeden katılamayan olduğunda, yedek listeden seçim yapılacaktır.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Bu etkinlik için katılımcılara konaklama sağlamak amacıyla Kütahya ilinde yer alan Yoncalı Turizm Uygulama Otelinde imkan sağlanacaktır.

Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, etkinlik programına göre Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların ulaşım giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmayacaktır.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi1 Haziran 2021
Başvuru Bitiş Tarihi8 Ağustos 2021
İkinci Aşama Katılımcı Listesinin Açıklanma Tarihi10 Ağustos 2021
Asil Liste Kayıtlarının Bitiş TarihiGüncellenecektir
Yedek Liste Kayıtlarının Bitiş TarihiGüncellenecektir
Birinci Aşama Etkinlik Başlama Tarihi26 Temmuz 2021
Birinci Aşama Etkinlik Bitiş Tarihi8 Ağustos 2021
İkinci Aşama Etkinlik Başlama Tarihi6 Eylül 2021
İkinci Aşama Etkinlik Bitiş Tarihi11 Eylül 2021
Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Proje YürütücüsüDr. Öğr. Üyesi Hafize ER TÜRKÜRESİN
UzmanlarDoç. Dr. Ahmet BAŞAL
Doç. Dr. Turgay ALAKURT
Dr. Öğr. Üyesi Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN
EğitmenlerProf. Dr. Bülent AKSOY
Doç. Dr. Genç Osman İLHAN
Dr. Öğr. Üyesi Funda ERDOĞDU
Arş. Gör. Enis Harun BAŞER
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KAMALI ARSLANTAŞ
Dr. Derya BAŞER
RehberlerArş. Gör. Enis Harun BAŞER
Arş. Gör. Mustafa BAKIR
Arş. Gör. Tuğba AYDEMİR ÖZALP
Kerem TÜRKÜRESİN
Sağlık PersonelleriGüncellenecektir

Etkinliği Destekleyen ve İşbirliği Yapılan Kurumlar

  • T.C. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – TÜBİTAK
  • T.C. Dumlupınar Üniversitesi

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” 1. Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yenilikçi Eğitim Uygulamaları ve Web 2.0 Araçları Projesi “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Etkinlik başvurusu yapılabilmesi için tüm katılımcıların öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan katılımcılar, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

Etkinliğe katılım tamamen ücretsizdir.
Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.