” 14. Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu “ isimli etkinlik, 2022 yılında başvurulan TÜBİTAK 2237-A programı tarafından desteklenmiş olup İstanbul Ticaret Üniversitesi Prof. Dr. İdris OĞURLU yürütücülüğünde 5 Mart – 11 Mart 2023 tarihleri arasında olmak üzere Kütahya’da gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Bu etkinliğin amacı, üniversitelerin yaban hayatı konusunda çalışan araştırmacıları ve bu konuya meraklı olan lisansüstü öğrencileri ile yaban hayatının çeşitli dallarında uzmanlaşmış öğretim üyelerini bir araya getirmek suretiyle genç araştırmacılara yaban hayatına dair güncel bilgiyi aktarmak, yabani türlerin gözlem tekniklerini teorik ve uygulamalı bir tarzda öğretmektir. Ayrıca, bu bilimsel etkinlik sırasında farklı branştaki akademisyenler arasında yaban hayatı alanında bilgi ve fikir alışverişinde bulunmaları, yaban hayatı konusunda disiplinler arası yeni projeler ortaya çıkmasına da zemin hazırlamaktır.

Etkinlik Hedef Kitlesi

Bu etkinliğin hedef kitlesini, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde eğitimlerine devam eden Lisansüstü öğrenciler ile bir araştırma kurumunda araştırmacı olarak görev yapan ve 35 yaşını aşmamış araştırmacılar oluşturmakta olup ilgili kriterlere sahip olan ve hedef kitle içerisinde bulunan kişiler başvuru yapabilir.

Projeye başvuran kişilerden aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak kişiler projeye dâhil edilecektir.

 • Daha önce benzer herhangi bir projeye katılmamış olması,
 • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması,
 • Katılımcıların farklı illerdeki kişilerden oluşması,
 • Katılımcılar arasında cinsiyet ve yaş oranının dengeli olması,
 • Yaban hayatı konusunda lisansüstü eğitimlerine devam eden ve bu konuda araştırma yürüten araştırmacılar öncelikli hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Bu hedef kitle dışında özellikle Fen Bilimleri ve Doğa Bilimleri konularında lisansüstü eğitim yürüten, araştırma kurumunda araştırmacı olarak görev yapan araştırmacılar kabul edilebilecektir.
 • Yaban hayatı konusunda Doktora eğitimine devam eden adaylara öncelik verilmektedir.
 • Yaban hayatı konusunda yürüyen araştırması olanlara öncelik verilmektedir.
 • 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin etkilediği 10 ilde afetten doğrudan etkilenen, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğretmenlerimiz ve kamu personelinin başvurması halinde, öncelikli listeden başvuruları kabul edilecektir.
Belirtilen hedef kitle seçim kriterlerine uygun olarak toplam kaç kişi seçileceği henüz açıklanmamıştır.
Projeye katılımcılar belirlenirken asil ve yedek liste belirlenecektir. Asil listeden katılamayan olduğunda, yedek listeden seçim yapılacaktır.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Bu etkinlik için katılımcılara konaklama sağlamak amacıyla Kütahya ilinde yer alan Göbel Termal Tesisleri kurumunda imkan sağlanacaktır.

Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.
Konaklama için rezervasyonlar kesin kayıt tarihleri içinde etkinlik düzenleme kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. Bu sebeple katılımcıların konaklama rezervasyonlarını kendilerinin oluşturmasına gerek yoktur.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, etkinlik programına göre Göbel Termal Tesisleri kurumunda gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların ulaşım giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanıp karşılanmayacağı henüz açıklanmamıştır.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi10 Şubat 2023
Başvuru Bitiş TarihiGüncellenecektir
Katılımcı Listesinin Açıklanma Tarihi Güncellenecektir
Asil Liste Kayıtlarının Başlama Tarihi Güncellenecektir
Asil Liste Kayıtlarının Bitiş Tarihi Güncellenecektir
Yedek Liste Kayıtlarının Başlama Tarihi Güncellenecektir
Yedek Liste Kayıtlarının Bitiş Tarihi Güncellenecektir
Etkinlik Başlama Tarihi5 Mart 2023
Etkinlik Bitiş Tarihi11 Mart 2023
Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Proje YürütücüsüProf. Dr. İdris OĞURLU
Bilim KuruluGüncellenecektir
EğitmenlerProf.Dr. İdris OĞURLU
Prof.Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU
Prof. Dr. Fatih SATIL
Doç. Dr. Tarkan YORULMAZ
Dr. Öğretim Üyesi Yasin ÜNAL
Dr. Öğr. Üyesi Akın KIRAÇ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KOCA
Dr.Öğr. Üyesi Özkan EVCİN
Düzenleme KuruluProf. Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU
Dr. Öğretim Üyesi Yasin ÜNAL
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KOCA
Yerel Düzenleme KuruluGüncellenecektir
Yardımcı PersonelArş.Gör. Ömer Taha SÖZGEN
Bedirhan EKER
Teknik PersonelÖğretim Görevlisi Süleyman UYSAL

Etkinliği Destekleyen ve İşbirliği Yapılan Kurumlar

 • T.C. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – TÜBİTAK
 • T.C.  İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • T.C. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
 • T.C. Yaban Hayatı Derneği

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” 14. Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Etkinlik başvurusu yapılabilmesi için tüm katılımcıların öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan katılımcılar, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

Etkinliğe katılım tamamen ücretsizdir.
Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.