” 2. Disiplinlerarası Öğretmen Akademisi “ isimli etkinlik, 2019 yılında başvurulan TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dr. Filiz Mumcu yürütücülüğünde 5 Temmuz – 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında Manisa’da gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK AMACI : 

Bu projenin amacı bilişim teknolojileri öğretmenlerini matematik ve fen bilimleri öğretmenleri ile bir araya getirerek öğrencilerini disiplinlerarası yaklaşımla gerçek yaşam problemlerine çözüm üretmeye teşvik edecek bir öğrenme ve öğretme sürecine dâhil edecek ders tasarımları ortaya koymalarını sağlamaktır. Bunun için öğretmenlerin, disiplinlerarası yaklaşımla bu üç disiplini bütünleştirebilecekleri atölyelerle desteklenen ve uygulamaya dönük etkinlikler içeren bir eğitim programına dâhil olmaları planlanmıştır.

ETKİNLİK HEDEF KİTLESİ : 

Projenin hedef kitlesi Türkiye genelinde ortaokullarda görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenleri ile fen bilimleri ve matematik öğretmenleri olarak belirlenmiştir.

NOT : Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

ETKİNLİK KONAKLAMA BİLGİLERİ : 

” 2. Disiplinlerarası Öğretmen Akademisi “ isimli etkinlik için katılımcılar Manisa Anemon Otel’de konaklama gerçekleştirecektir.

ETKİNLİK ULAŞIM BİLGİLERİ : 

” 2. Disiplinlerarası Öğretmen Akademisi “ isimli etkinlik, etkinlik programına göre Anemon Manisa Otel ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.


ETKİNLİK ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Başvuru Başlama Tarihi : 22 Mayıs 2020

Başvuru Bitiş Tarihi :  5 Haziran 2020

Katılımcı Başvuru Sonuçları Açıklanma Tarihi : 12 Haziran 2020

Etkinlik Başlama Tarihi : 5 Temmuz 2020

Etkinlik Bitiş Tarihi : 10 Temmuz 2020

NOT : Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

ETKİNLİK BAŞVURU BİLGİLERİ : 

” 2. Disiplinlerarası Öğretmen Akademisi “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını online başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız