” 2. Gelecek Bilsemle Gelecek Teknoloji Eğitimi ve Uygulamaları “ isimli etkinlik, 2019 yılında başvurulan TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup Eskişehir Emine – Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi Fatma Nur Çoban yürütücülüğünde 2 Temmuz – 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK AMACI : 

Teknolojinin hızla gelişmekte olduğu günümüzde gerek yeni nesil öğrencilerinin teknoloji ile öğretmenlere göre daha yakın ilişki içerisinde olmaları, gerek M.E.B. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün teknolojinin eğitime entegrasyonu konusundaki politikaları; öğretmenlerin teknolojiyi sınıflarında kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi destekleyecek şekilde kullanma becerilerine sahip olmalarını gerektirmektedir. Bilim ve sanat merkezlerindeki özel yetenekli öğrenciler için ise; kalıcı ve anlamlı öğrenmeyle birlikte yaratıcılık becerilerinin gelişimini destekleyebilen tasarımcı öğretmen profiline ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin teknolojiye hakim olmaları ve eğitimi destekleyici şekilde kullanabilmelerinin yanında; tıpkı bir tasarımcı gibi çoklu ortam teknolojilerini kullanarak alanına özgün öğretim yöntemleri geliştirme ve sunma becerisine sahip olmalarını gerektirmektedir.

Bu doğrultuda projede; bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin; öğrencilerinin yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri dijital öykü/animasyonları oluşturabilmeleri ile etkinliklerine entegre edebilmelerini içeren yeni öğretim yöntem/tekniklerini kazanmalarına yönelik eğitim almaları amaçlanmaktadır.

ETKİNLİK HEDEF KİTLESİ :

Hedef kitlesi bilim ve sanat merkezi öğretmenleri olan projenin kapsamını; alt yapısında ‘Photoshop, Premier, Storyboard, Greenbox ve GoAnimate’ eğitimleri gerektiren; çoklu ortam teknolojilerinin eğitime entegrasyonunda özgün bir öğretme yöntemi sunan ‘Dijital Öyküleme&Animasyon’ eğitimi oluşturmaktadır.

Projeyle birlikte öğretmenlerin; tıpkı bir mimarın yapıyı inşa etmeden önce plan/tasarım yapması gibi kendi öğretim yöntemlerini tasarlayabilme becerilerini kazanacakları, teknolojinin eğitime entegrasyonu konusunda farkındalık ve yetkinlik kazanarak olumlu tutum geliştirecekleri öngörülmektedir.

NOT : Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

ETKİNLİK KONAKLAMA BİLGİLERİ : 

” 2. Gelecek Bilsemle Gelecek Teknoloji Eğitimi ve Uygulamaları “ isimli etkinlik için konaklama bilgileri açıklanmamıştır.

ETKİNLİK ULAŞIM BİLGİLERİ :

” 2. Gelecek Bilsemle Gelecek Teknoloji Eğitimi ve Uygulamaları “ isimli etkinlik, etkinlik programına göre Eskişehir Emine – Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Başvuru Başlama Tarihi : Açıklanmamıştır.

Başvuru Bitiş Tarihi : Açıklanmamıştır.

Etkinlik Başlama Tarihi : 2 Temmuz 2020

Etkinlik Bitiş Tarihi : 8 Temmuz 2020

NOT : Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

ETKİNLİK BAŞVURU BİLGİLERİ : 

” 2. Gelecek Bilsemle Gelecek Teknoloji Eğitimi ve Uygulamaları “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını online başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız