” 2. Hayatı Modelleyen Öğretmenler ve Matematiksel Modelleme Eğitimi “ isimli etkinlik, 2020 yılında başvurulan TÜBİTAK 4004 programı tarafından desteklenmiş olup Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Demet Baran Bulut yürütücülüğünde 6 Eylül – 11 Eylül 2021 tarihleri arasında Rize’de gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Bu etkinliğin amacı; matematik, fen bilimleri ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin matematiği günlük yaşamla ilişkilendirerek öğrencilerinin anlamlı ve kalıcı öğrenmelerini sağlayacak alternatif bir öğretim yöntemi olan matematiksel modelleme hakkında deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda öğretmenlerin matematiksel modelleme yeterliklerini ortaya koymak ve onların matematiksel modelleme yeterliklerini geliştirmeye yönelik öğrenme ortamlarında deneyim yaşamaları proje kapsamında yürütülecek modelleme etkinlikleri ile  sağlatılacaktır.

Etkinlik Hedef Kitlesi

Bu etkinliğin hedef kitlesini, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir devlet okulunda görev yapan matematik, fen bilimleri ve bilişim teknolojileri öğretmenleri oluşturmakta olup ilgili kriterlere sahip olan ve hedef kitle içerisinde bulunan kişiler başvuru yapabilir.

Projeye başvuran öğretmenlerden aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak öğretmenler projeye dâhil edilecektir.

 • Herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması,
 • Hakkında herhangi bir soruşturma bulunmaması,
 • Minimum alt düzeyde bilgisayar kullanma becerisine sahip olması,
 • Alınan eğitimden sonra kendi sınıflarında en az bir matematiksel modelleme etkinliği tasarlayıp uygulamayı taahhüt etme,
 • Yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olması,
 • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması,
 • Daha önce benzer herhangi bir projeye katılmamış olması,
 • Katılımcıların farklı illerde bulunan öğretmenlerden oluşması,
 • Katılımcılar arasında cinsiyet ve yaş oranının dengeli olması gerekmektedir.
Belirtilen hedef kitle seçim kriterlerine uygun olarak toplam 25 öğretmen seçilecektir.
Projeye katılımcılar belirlenirken asil ve yedek liste belirlenecektir. Asil listeden katılamayan olduğunda, yedek listeden seçim yapılacaktır.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Bu etkinlik için katılımcılara konaklama sağlamak amacıyla Kütahya ilinde yer alan Rize Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO kurumunda imkan sağlanacaktır.

Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, etkinlik programına göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların ulaşım giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmayacaktır.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi6 Haziran 2021
Başvuru Bitiş Tarihi25 Haziran 2021
Katılımcı Listesinin Açıklanma Tarihi30 Temmuz 2021
Etkinlik Başlama Tarihi6 Eylül 2021
Etkinlik Bitiş Tarihi11 Eylül 2021
Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Proje YürütücüsüDr. Öğr. Üyesi Demet BARAN BULUT
UzmanlarDr. Öğr. Üyesi Berna AYGÜN
Öğr. Gör. Dr. Tuğba YÜKSEL
EğitmenlerDr. Öğr. Üyesi Merve Lütfiye ŞENTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma ŞENGİL AKAR
Dr. Öğr. Üyesi Yiğit Emrah TURGUT
Dr. Öğr. Üyesi Fatih CAMADAN
Arş. Gör. Dr. Banu AVŞAR ERÜMİT
Arş. Gör. Dr. Ayşe AYTAR
Arş. Gör. Dr. Cüneyt KAYA
Arş. Gör. Dr. Hazel BAYTAŞOĞLU
Yalçın SANDALCI
RehberlerGüncellenecektir
Sağlık PersonelleriGüncellenecektir

Etkinliği Destekleyen ve İşbirliği Yapılan Kurumlar

 • T.C. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – TÜBİTAK
 • T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” 2. Hayatı Modelleyen Öğretmenler ve Matematiksel Modelleme Eğitimi “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Etkinlik başvurusu yapılabilmesi için tüm katılımcıların öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan katılımcılar, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

Etkinliğe katılım tamamen ücretsizdir.
Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.