” 2. Öğretmen Adayları Uygulamalı Etkinliklerle Buluşuyor Projesi  isimli etkinlik, 2021 yılında başvurulan TÜBİTAK 2237-A programı tarafından desteklenmiş olup Kayseri Erciyes Üniversitesi Doç. Dr. Fulya ÖNER ARMAĞAN yürütücülüğünde 7 Şubat – 12 Şubat 2022 tarihleri arasında olmak üzere Kayseri’de gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Bu etkinliğin amacı, proje kapsamında gerçekleştirilecek farklı yaklaşımlara dayalı eğitim ve etkinlikler ile fen bilgisi öğretmen adaylarının, öğrencileri merkezde tutmayı hedefleyen öğrenme-öğretme yaklaşımları hakkında bilgi, beceri ve farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir.

Proje süresince, farklı yöntem ve tekniklere dayalı etkinlikler yapılacaktır. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri programlardan da haberdar oldukları bazı yöntem ve tekniklerin kullanıldığı etkinlikler ile çeşitli fen konularındaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak örnek etkinliklerin sunulması amaçlanmıştır. Bu sayede proje etkinlikleri ile bilimsel kavramların anlamlı öğrenilmesi sağlanacaktır. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan öğretmenlik lisans programlarındaki dersler dikkate alındığında; programdaki öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin ders saatlerinde azaltmalar yapıldığı ve proje katılımcılarının da yeni programa tabi olan öğretmen adaylarının olacağı düşünüldüğünde katılımcıların farklı yöntemlere ait etkinlikleri deneyimlemeleri onlar için yararlı olacaktır.

Öğretmen adaylarının proje sürecinde kazanacakları bilgi ve beceriler, etkinliklerin süresince ve ayrıca her günün sonunda uygulanacak olan aktif öğrenme uygulamaları ile pekiştirilecek ve neler öğrenildiğinin değerlendirilmesi yapılacaktır.

Etkinlik Hedef Kitlesi

Bu etkinliğin hedef kitlesini, fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarında öğrenim görmekte olan 3. öğrencileri ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmakta olup ilgili kriterlere sahip olan ve hedef kitle içerisinde bulunan kişiler başvuru yapabilir.

Projeye başvuran kişilerden aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak kişiler projeye dâhil edilecektir.

  • Daha önce benzer herhangi bir projeye katılmamış olması,
  • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması,
  • Katılımcıların farklı illerdeki kişilerden oluşması,
  • Katılımcılar arasında cinsiyet ve yaş oranının dengeli olması,
  • Katılımcının genel not ortalamasının yüksek olması,
Belirtilen hedef kitle seçim kriterlerine uygun olarak toplam 30 kişi seçilecektir.
Projeye katılımcılar belirlenirken asil ve yedek liste belirlenecektir. Asil listeden katılamayan olduğunda, yedek listeden seçim yapılacaktır.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Bu etkinlik için katılımcılara konaklama sağlamak amacıyla Kayseri ilinde yer alan Hızıroğlu Konağı kurumunda imkan sağlanacaktır.

Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.
Konaklama için rezervasyonlar kesin kayıt tarihleri içinde etkinlik düzenleme kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. Bu sebeple katılımcıların konaklama rezervasyonlarını kendilerinin oluşturmasına gerek yoktur.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, etkinlik programına göre Kayseri Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi kurumunda gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların ulaşım giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmayacaktır.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi15 Ocak 2022
Başvuru Bitiş Tarihi1 Şubat 2022
Katılımcı Listesinin Açıklanma Tarihi Güncellenecektir
Asil Liste Kayıtlarının Başlama Tarihi Güncellenecektir
Asil Liste Kayıtlarının Bitiş Tarihi Güncellenecektir
Yedek Liste Kayıtlarının Başlama Tarihi Güncellenecektir
Yedek Liste Kayıtlarının Bitiş Tarihi Güncellenecektir
Etkinlik Başlama Tarihi 7 Şubat 2022
Etkinlik Bitiş Tarihi12 Şubat 2022
Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Proje YürütücüsüDoç. Dr. Fulya ÖNER ARMAĞAN
UzmanlarGüncellenecektir
EğitmenlerGüncellenecektir
RehberlerGüncellenecektir
Sağlık PersonelleriGüncellenecektir

Etkinliği Destekleyen ve İşbirliği Yapılan Kurumlar

  • T.C. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – TÜBİTAK
  • T.C. Kayseri Erciyes Üniversitesi

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” 2. Öğretmen Adayları Uygulamalı Etkinliklerle Buluşuyor Projesi  isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Etkinlik başvurusu yapılabilmesi için tüm katılımcıların öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan katılımcılar, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

Etkinliğe katılım tamamen ücretsizdir.
Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.