” 2. Öğretmen Adaylarına Dijital Afet Eğitimi “ isimli etkinlik, 2021 yılında başvurulan TÜBİTAK 2237-A programı tarafından desteklenmiş olup Trabzon Üniversitesi Prof. Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU yürütücülüğünde 23 Aralık – 27 Aralık 2022 tarihleri arasında olmak üzere Çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Bu etkinliğin amacı, katılımcılara afet eğitimine yönelik Web 2.0 destekli etkinlik tasarlama becerisi kazandırmaktır. Bu çerçevede farklı disiplinler içinde ortak tema olan doğal afetler konusunda öğretmen adaylarının bilgi, deneyim ve işbirliklerinin artırılması  öngörülmektedir.

Proje kapsamında planlanan etkinlikler aşağıda sıralanan beş amaca hizmet etmektedir:

 • Dijital Afet Eğitimi (D_AFET) ile afet eğitiminde kullanılabilecek web 2.0 destekli materyaller üretmek ve kullanımını teşvik etmek,
 • Afet eğitimi kapsamında etkinlik geliştirirken öğretmen adaylarının afet okuryazarlık düzeylerini geliştirmelerine katkıda bulunmak,
 • Öğretmen adaylarının BÖTE alan uzmanları rehberliğinde Web 2.0 araçlarını tanımalarını sağlayarak dijital yeterliliklerini geliştirmek,
 •  Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Sınıf Eğitimi ve BÖTE alanları ile oluşan tematik yapılandırma ile disiplinlerarası algının gelişimine katkı sağlamak. Ayrıca öğretim programların sarmal yapısına yatay/dikey ilişkilendirmeler sayesinde farkındalık oluşturmak,
 • Yaratıcı drama ile öğretmen adaylarının süreçte hayal ve yaratıcılıklarını harekete geçirerek,  eğlenerek öğrenmelerine katkıda bulunmak.

Etkinlik Hedef Kitlesi

Bu etkinliğin hedef kitlesini, fen bilgisi öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği lisans programlarında öğrenim görmekte olan 3. öğrencileri ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmakta olup ilgili kriterlere sahip olan ve hedef kitle içerisinde bulunan kişiler başvuru yapabilir.

Projeye başvuran kişilerden aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak kişiler projeye dâhil edilecektir.

 • Daha önce benzer herhangi bir projeye katılmamış olması,
 • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması,
 • Katılımcıların farklı illerdeki kişilerden oluşması,
 • Katılımcılar arasında cinsiyet ve yaş oranının dengeli olması,
 • Katılımcının genel not ortalamasının yüksek olması,
 • Etkinlikler sırasında kullanabileceği bir bilgisayar veya tablete erişimi olma,
 • Kişisel temel bilgisayar kullanma becerilerini iyi veya orta olarak belirtme,
Belirtilen hedef kitle seçim kriterlerine uygun olarak toplam 24 kişi seçilecektir.
Projeye katılımcılar belirlenirken asil ve yedek liste belirlenecektir. Asil listeden katılamayan olduğunda, yedek listeden seçim yapılacaktır.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Bu etkinlik, çevrimiçi bir etkinlik olduğu için konaklama bilgisi bulunmamaktadır.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, çevrimiçi bir etkinlik olduğu için ulaşım bilgisi bulunmamaktadır.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi1 Kasım 2022
Başvuru Bitiş Tarihi20 Aralık 2022
Katılımcı Listesinin Açıklanma Tarihi Güncellenecektir
Asil Liste Kayıtlarının Başlama Tarihi Güncellenecektir
Asil Liste Kayıtlarının Bitiş Tarihi Güncellenecektir
Yedek Liste Kayıtlarının Başlama Tarihi Güncellenecektir
Yedek Liste Kayıtlarının Bitiş Tarihi Güncellenecektir
Etkinlik Başlama Tarihi23 Aralık 2022
Etkinlik Bitiş Tarihi27 Aralık 2022
Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Proje YürütücüsüProf. Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU
UzmanlarGüncellenecektir
EğitmenlerGüncellenecektir
RehberlerGüncellenecektir
Sağlık PersonelleriGüncellenecektir

Etkinliği Destekleyen ve İşbirliği Yapılan Kurumlar

 • T.C. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – TÜBİTAK
 • T.C.  Trabzon Üniversitesi

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” 2. Öğretmen Adaylarına Dijital Afet Eğitimi “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Etkinlik başvurusu yapılabilmesi için tüm katılımcıların öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan katılımcılar, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

Etkinliğe katılım tamamen ücretsizdir.
Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.