” 2. Sosyobilimsel Konuların Öğretimine Yönelik Etkileşimli Etkinlikler “ isimli etkinlik, 2020 yılında başvurulan TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup Aksaray Üniversitesi Dr. Nurcan Tekin yürütücülüğünde 1 Ağustos – 7 Ağustos 2021 tarihleri arasında Aksaray’da gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Bu etkinliğin amacı, fen alanları öğretmenlerinin (fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji)  sosyobilimsel konuların öğretimi için derslerine entegre edebilecekleri zengin içerikli etkinlikleri öğrenmelerini sağlamaktır.

İlgili etkinlik, çeşitli küresel ve yerel sosyobilimsel konuların (GDO’lu ürünler, nükleer enerji, uzay kirliliği, aşılar, küresel iklim değişikliği, organ bağışı ve nakli, kök hücre) ve sosyobilimsel konuların öğretilmesi ile bağlantılı yöntem/tekniklerin (muhakeme, argümantasyon, eleştirel düşünme, drama, oyunlaştırma, 5E öğrenme modeli gibi) bulunduğu çok sayıda etkinlik içermektedir.

Etkinlik Hedef Kitlesi

Bu etkinliğin hedef kitlesini, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir devlet okulunda görev yapan fen bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji öğretmenleri oluşturmakta olup ilgili kriterlere sahip olan ve hedef kitle içerisinde bulunan kişiler başvuru yapabilir.

Projeye başvuran öğretmenlerden aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak öğretmenler projeye dâhil edilecektir.

  • Sınıf içi yenilikçi uygulamalara açık olmak ve kendi sınıfında uygulamaya istekli olmak,
  • Sosyobilimsel konuları öğrenmeye ve öğretmeye istekli olmak,
  • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması,
  • Daha önce benzer herhangi bir projeye katılmamış olması,
  • Katılımcıların farklı il ve farklı branştaki öğretmenlerden oluşması,
  • Katılımcılar arasında cinsiyet ve yaş oranının dengeli olması gerekmektedir.
Belirtilen hedef kitle seçim kriterlerine uygun olarak toplam 24 öğretmen seçilecektir.
Projeye katılımcılar belirlenirken asil ve yedek liste belirlenecektir. Asil listeden katılamayan olduğunda, yedek listeden seçim yapılacaktır.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Bu etkinlik için katılımcılara konaklama sağlamak amacıyla Aksaray ilinde yer alan Ahsaray Otel’de imkan sağlanacaktır.

Katılımcıların konaklama giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, etkinlik programına göre Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların ulaşım ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi1 Haziran 2021
Başvuru Bitiş Tarihi27 Haziran 2021
Katılımcı Listesinin Açıklanma Tarihi30 Haziran 2021
Asil Liste Kayıtlarının Bitiş Tarihi10 Temmuz 2021
Yedek Liste Kayıtlarının Bitiş Tarihi18 Temmuz 2021
Etkinlik Başlama Tarihi1 Ağustos 2021
Etkinlik Bitiş Tarihi7 Ağustos 2021
Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Proje YürütücüsüDr. Nurcan TEKİN
UzmanlarProf. Dr. Özgül KELEŞ
Doç. Dr. Oktay ASLAN
EğitmenlerProf. Dr. M. Fatih TAŞAR
Prof. Dr. Özgül KELEŞ​
Doç. Dr. Canan LAÇİN ŞİMŞEK​
Doç. Dr. Erhan ZOR
Doç. Dr. Fulya ÖNER ARMAĞAN​
Doç. Dr. Mustafa CANSIZ​
Doç. Dr. Mustafa KIŞOĞLU​
Doç. Dr. Nurhan ÖZTÜRK​
Doç. Dr. Oktay ASLAN​
Doç. Dr. Perihan GÜNEŞ​
Dr. Öğr. Üyesi Esra KIZILAY
Dr. Öğr. Üyesi Hülya ERTAŞ KILIÇ​
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan CANSIZ​
Dr. Kadriye BAYRAM​
Dr. Nurcan TEKİN
RehberlerArş. Gör. Feyza AYDIN​
Arş. Gör. Hilmi KARACA​
Arş. Gör. Mine TANRISEVDİ​
Naime Feyza KÜTÜK
Sağlık PersonelleriGüncellenecektir

Etkinliği Destekleyen ve İşbirliği Yapılan Kurumlar

  • T.C. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – TÜBİTAK
  • T.C. Aksaray Üniversitesi

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” 2. Sosyobilimsel Konuların Öğretimine Yönelik Etkileşimli Etkinlikler “  isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Etkinlik başvurusu yapılabilmesi için tüm katılımcıların öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan katılımcılar, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

Etkinliğe katılım tamamen ücretsizdir.
Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.