” 3. Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi “ isimli etkinlik, 2019 yılında başvurulan TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup On Dokuz Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Kalkan yürütücülüğünde 19 Ağustos – 23 Ağustos 2020 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK AMACI : 

Bu projeyle öğretmenlere ve akademisyenlere, kendi branşlarına yönelik olarak öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmak, olumlu tutum geliştirmek, öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak ve öğrenmelerini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar aracılığıyla etkileşimli olarak kazandırılması hedeflenmiştir.

Bununla birlikte, bu projenin gerçekleştirilmesindeki temel hedeflerimiz; bilimi ve bilim insanını sevdirmek, bilimin eğlenceli boyutuna vurgu yapmak, bilimsel süreç becerilerini geliştirmek, bilimin doğasının anlaşılmasını sağlamak, özgün yöntem, teknik ve materyallerin etkili kullanımını yaygınlaştırmak, bilimsel tecrübelerin paylaşılması ve yeni içeriklerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri yaygınlaştırmak, üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek, bilimsel bir bakış açısıyla çevre farkındalığını ve duyarlılığını geliştirmek, bilim okuryazarlığını yaygınlaştırmak olarak söyleyebiliriz.

ETKİNLİK HEDEF KİTLESİ : 

” 3. Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi “ isimli etkinliğe aşağıda belirtilen şartlara uyan kişiler başvuru yapabilmektedir.

  • Fen Bilimleri Öğretmenleri
  • İlköğretim Matematik Öğretmenleri
  • Fizik Öğretmenleri
  • Sosyal Bilgiler Öğretmenleri
  • Sınıf Öğretmenleri
  • Okul Öncesi Öğretmenleri
  • Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Öğrenciler
  • Eğitim Fakülteleri Fen Bilimleri Alanında Çalışan Akademisyenler
  • Bilim Merkezlerinde Çalışan İlgili Elemanlar

Tüm başvurular yapıldıktan sonra yukarıda belirtilen hedef kitlelerinden 40 gönüllü katılımcı seçilecektir.

NOT : Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

ETKİNLİK KONAKLAMA BİLGİLERİ : 

” 3. Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi “ isimli etkinlik, için konaklama bilgileri açıklanmamıştır.

ETKİNLİK ULAŞIM BİLGİLERİ : 

” 3. Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi “ isimli etkinlik, etkinlik programına göre On Dokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Merkezi (OMÜAM) 2003 yılında ülkemizin ilk astronomi eğitim merkezi olarak kurulmuş ve bünyesinde ayna çapı 35 cm olan bir gözlemevi, 40 kişilik 7 m çaplı bir planetaryum ve çok sayıda temel astronomi konularının uygulamalı olarak öğretilebileceği modeller bulunmaktadır.

Projedeki etkinlikler, OMÜAM’da bulunan mevcut modeller ile katılımcıların temel astronomi konularının kavratılmasında yenilikçi yöntemler kullanılarak modeller geliştirilmesi ve onların uygulamaları üzerine kurgulanmıştır.

ETKİNLİK ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Başvuru Başlama Tarihi : 13 Mayıs 2020

Başvuru Bitiş Tarihi : 13 Temmuz 2020

Etkinlik Başlama Tarihi : 19 Ağustos 2020

Etkinlik Bitiş Tarihi : 23 Ağustos 2020

NOT : Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

ETKİNLİK BAŞVURU BİLGİLERİ : 

” 3. Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını online başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız