” 3. Disiplinlerarası Öğretmen Akademisi ” isimli etkinlik, 2020 yılında başvurulan TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Filiz Mumcu yürütücülüğünde 22 Ağustos – 29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Manisa’da gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Bu etkinliğin amacı,  bilişim teknolojileri öğretmenlerini matematik ve fen bilimleri öğretmenleri ile bir araya getirerek öğrencilerini disiplinlerarası yaklaşımla gerçek yaşam problemlerine çözüm üretmeye teşvik edecek bir öğrenme ve öğretme sürecine dâhil edecek ders tasarımları ortaya koymalarını sağlamaktır. Bunun için öğretmenlerin, disiplinlerarası yaklaşımla bu üç disiplini bütünleştirebilecekleri atölyelerle desteklenen ve uygulamaya dönük etkinlikler içeren bir eğitim programına dâhil olmaları planlanmıştır. 

Etkinlik Hedef Kitlesi

Bu etkinliğin hedef kitlesini, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir devlet okulunda görev yapan bilişim teknolojileri, matematik ve fen bilimleri öğretmenleri oluşturmakta olup ilgili kriterlere sahip olan ve hedef kitle içerisinde bulunan kişiler başvuru yapabilir.

Projeye başvuran öğretmenlerden aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak öğretmenler projeye dâhil edilecektir.

  • Daha önce benzer herhangi bir projeye katılmamış olması,
  • Katılımcıların farklı illerdeki öğretmenlerden oluşması,
  • Katılımcılar arasında cinsiyet ve yaş oranının dengeli olması,
Belirtilen hedef kitle seçim kriterlerine uygun olarak toplam 39 öğretmen seçilecektir.
Projeye katılımcılar belirlenirken asil ve yedek liste belirlenecektir. Asil listeden katılamayan olduğunda, yedek listeden seçim yapılacaktır.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Bu etkinlik için katılımcılara konaklama sağlamak amacıyla Manisa ilinde yer alan bir konaklama kurumunda imkan sağlanacaktır.

Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, etkinlik programına göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların ulaşım giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmayacaktır.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi15 Haziran 2021
Başvuru Bitiş Tarihi30 Haziran 2021
Katılımcı Listesinin Açıklanma Tarihi12 Temmuz 2021
Asil Liste Kayıtlarının Bitiş TarihiGüncellenecektir
Yedek Liste Kayıtlarının Bitiş TarihiGüncellenecektir
Etkinlik Başlama Tarihi22 Ağustos 2021
Etkinlik Bitiş Tarihi29 Ağustos 2021
Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Proje YürütücüsüDr. Öğr. Üyesi Filiz Mumcu
UzmanlarGüncellenecektir
EğitmenlerGüncellenecektir
RehberlerGüncellenecektir
Sağlık PersonelleriGüncellenecektir

Etkinliği Destekleyen ve İşbirliği Yapılan Kurumlar

  • T.C. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – TÜBİTAK
  • T.C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” 3. Disiplinlerarası Öğretmen Akademisi ” isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Etkinliğe katılım tamamen ücretsizdir.
Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.