” 3. Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerine Yönelik Eğitim Alanında TÜBİTAK 2209 Proje Hazırlama Eğitimi “ isimli etkinlik, 2021 yılında başvurulan TÜBİTAK 2237-A programı tarafından desteklenmiş olup Ondokuz Mayıs Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa ERGUN yürütücülüğünde 30 Ocak – 2 Şubat 2023 tarihleri arasında olmak üzere Çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Bu etkinliğin amacı, fen bilgisi öğretmenliği lisans programında okuyan üniversite öğrencilerinin eğitim alanında proje önerisi hazırlamaları için gerekli olan teorik ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu etkinliğin sonunda katılımcı fen bilgisi öğretmen adaylarının TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programına proje hazırlaması ve hazırlanan proje önerilerinin sunulması hedeflenmektedir.

Fen bilgisi eğitimi alanında uzman akademisyenler tarafından proje yönetimi ile ilgili tüm proje bileşenleri gerek teorik gerekse uygulamalı olarak ele alınacaktır. Alan eğitiminde proje yönetimi ile ilgili teorik derslerin yanında proje yazım aşamasındaki tüm basamaklar somut örnekler üzerinden ele alınarak uygulamalı olarak akademisyenler rehberliğinde gerçekleştirilecektir.

Fen bilgisi öğretmen adaylarının gruplar halinde eğitim alanında proje yazması sırasında akademisyenler rehberler edecektir. Hazırlanan projeler takımlar tarafından sunulacak ve geri bildirimler alınacaktır.

Etkinlik Hedef Kitlesi

Bu etkinliğin hedef kitlesini, fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarında öğrenim görmekte olan 2. öğrencileri ve 3. sınıf öğrencileri oluşturmakta olup ilgili kriterlere sahip olan ve hedef kitle içerisinde bulunan kişiler başvuru yapabilir.

Projeye başvuran kişilerden aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak kişiler projeye dâhil edilecektir.

 • Daha önce benzer herhangi bir projeye katılmamış olması,
 • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması,
 • Katılımcıların farklı illerdeki kişilerden oluşması,
 • Katılımcılar arasında cinsiyet ve yaş oranının dengeli olması,
 • Katılımcının genel not ortalamasının yüksek olması,
 • Etkinlikler sırasında kullanabileceği bir bilgisayar veya tablete erişimi olma,
 • Kişisel temel bilgisayar kullanma becerilerini iyi veya orta olarak belirtme,
Belirtilen hedef kitle seçim kriterlerine uygun olarak toplam 24 kişi seçilecektir.
Projeye katılımcılar belirlenirken asil ve yedek liste belirlenecektir. Asil listeden katılamayan olduğunda, yedek listeden seçim yapılacaktır.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Bu etkinlik, çevrimiçi bir etkinlik olduğu için konaklama bilgisi bulunmamaktadır.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, çevrimiçi bir etkinlik olduğu için ulaşım bilgisi bulunmamaktadır.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi1 Aralık 2022
Başvuru Bitiş Tarihi2 Ocak 2023
Katılımcı Listesinin Açıklanma Tarihi 9 Ocak 2023
Asil Liste Kayıtlarının Başlama Tarihi Güncellenecektir
Asil Liste Kayıtlarının Bitiş Tarihi Güncellenecektir
Yedek Liste Kayıtlarının Başlama Tarihi Güncellenecektir
Yedek Liste Kayıtlarının Bitiş Tarihi Güncellenecektir
Etkinlik Başlama Tarihi30 Ocak 2023
Etkinlik Bitiş Tarihi2 Şubat 2023
Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Proje YürütücüsüDoç. Dr. Mustafa ERGUN
Bilim KuruluProf.Dr. Bülent ÇAVAŞ
Prof.Dr. Mustafa SÖZBİLİR
Doç.Dr. Mustafa ERGUN
EğitmenlerProf.Dr. Bülent ÇAVAŞ
Prof.Dr. Mehtap YILDIRIM
Prof.Dr. Hikmet SÜRMELİ
Doç.Dr. Burak FEYZİOĞLU
Doç.Dr. Devrim AKGÜNDÜZ
Doç.Dr. Esen ERSOY
Doç.Dr. M. Şahin BÜLBÜL
Doç.Dr. Mustafa ERGUN
Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül BOĞAR
Düzenleme KuruluProf.Dr. Bülent ÇAVAŞ
Prof. Dr. Hikmet SÜRMELİ
Doç. Dr. Mehtap YILDIRIM
Doç.Dr. Mustafa ERGUN
Yerel Düzenleme KuruluElif KARACAKOYUN
Buğra TAŞKIRAN
Abdullah Berkay EROL

Etkinliği Destekleyen ve İşbirliği Yapılan Kurumlar

 • T.C. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – TÜBİTAK
 • T.C.  Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi
 • T.C. Marmara Üniversitesi
 • T.C. Atatürk Üniversitesi
 • T.C. Kafkas Üniversitesi
 • T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi
 • T.C. Mersin Üniversitesi
 • T.C. Hakkari Üniversitesi
 • T.C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” 3. Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerine Yönelik Eğitim Alanında TÜBİTAK 2209 Proje Hazırlama Eğitimi “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Etkinlik başvurusu yapılabilmesi için tüm katılımcıların öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan katılımcılar, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

Etkinliğe katılım tamamen ücretsizdir.
Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.