” 3. Fen Bilimleri Öğretmen Adayları Bilim Merkezini Keşfediyor ” isimli etkinlik, 2020 yılında başvurulan TÜBİTAK 2237-A programı tarafından desteklenmiş olup Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Canan Laçin Şimşek yürütücülüğünde 7 Haziran – 12 Haziran 2021 tarihleri arasında Çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Okullarda öğrenme faaliyetleri, artık sadece okul ile sınırlı tutulmamakta, okul dışı ortamlarla da desteklenerek etkili ve uzun süreli bir öğrenmenin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. MEB tarafından yayınlanan ders programlarında da kazanımların okul dışı öğrenme ile desteklenmesi vurgusu bulunmaktadır. Okul dışı öğrenme ortamları arasında bilim merkezleri, son zamanlarda oldukça popüler olan ve yaygınlaşan mekânlardandır. Bilim merkezleri, eğlence ve eğitimin bir arada olduğu kurumlardır. Ziyaretçilerin bilime karşı ilgi, istek ve merak duygularını arttırmayı, bilimle bağlantı kurmalarını, bir bilim insanı gibi incelemeler yapmalarını amaçlar. Bilim merkezleri, bilimsel bilgilerin eğlenceli ve dikkat çekici bir şekilde sunulduğu, sergilerle etkileşimin esas olduğu bir informal öğrenme ortamıdır. Bu merkezlerde yer alan sergiler, birçok derste yer alan kazanımlarla doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla, bilim merkezlerine yapılacak iyi planlanmış alan gezileri, verimli bir öğrenme etkinliği için yüksek potansiyele sahiptir. 

Bu etkinliği amacı, öğretmen adaylarına bilim merkezlerini tanıtmak, okul dışı öğrenme için eğitsel hazırlıkları anlatmak ve bunlarla ilgili uygulamalar yaptırmaktır. Böylece öğretmen adaylarının, okul dışı öğrenme ve bilim merkezleri ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmaları, mesleğe atandıklarında okul dışı ortamlara yaptıkları ziyaretleri verimli bir hale getirmeleri hedeflenmektedir.

Etkinlik Hedef Kitlesi

Bu etkinliğin hedef kitlesini, fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarında öğrenim görmekte olan 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.

Projeye başvuran öğretmen adaylarından aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak öğrenciler projeye dâhil edilecektir.

  • Katılımcıların seçiminde dengeli bir dağılımın sağlanması için üniversite, cinsiyet ve bölüm dağılımı baz alınılması,
  • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması,
  • Genel akademik not ortalamasının yüksek olması,
  • Daha önce benzer herhangi bir projeye katılmamış olması,
  • Etkinliğimiz çevrimiçi ve etkileşimli olarak yapılacağından katılımcıların eğitim boyunca etkin olarak kullanacakları bilgisayar ve internet bağlantısına sahip olmaları gerekmektedir.
Lütfen bilgisayarlarınızda Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader, Zoom, Google Chrome gibi temel programları bulundurunuz.
Belirtilen hedef kitle seçim kriterlerine uygun olarak toplam 30 öğrenci seçilecektir.
Projeye katılımcılar belirlenirken asil ve yedek liste belirlenecektir. Asil listeden katılamayan olduğunda, yedek listeden seçim yapılacaktır.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Bu etkinlik, çevrimiçi bir etkinlik olduğu için konaklama bilgisi bulunmamaktadır.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, çevrimiçi bir etkinlik olduğu için ulaşım bilgisi bulunmamaktadır.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi1 Mayıs 2021
Başvuru Bitiş Tarihi1 Haziran 2021
Etkinlik Başlama Tarihi7 Haziran 2021
Etkinlik Bitiş Tarihi12 Haziran 2021
Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” 3. Fen Bilimleri Öğretmen Adayları Bilim Merkezini Keşfediyor “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Etkinlik başvurusu yapılabilmesi için tüm katılımcıların öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan katılımcılar, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

Etkinliğe katılım tamamen ücretsizdir.
Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.