” 3. Gök Kubbeye Yolculuk ” isimli etkinlik, 2020 yılında başvurulan TÜBİTAK 2237-A programı tarafından desteklenmiş olup Düzce Üniversitesi Doç. Dr. Sedat Karaçam yürütücülüğünde 22 Mart – 26 Mart 2021 tarihleri arasında Çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Projenin üç amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ve en temel amacı etkinliğe katılan fen bilimleri öğretmen adaylarının fen bilimleri dersi öğretim programındaki dünya ve evren konu alanında yer alan kazanımlara yönelik kullanabilecekleri öğretim yaklaşımları ile materyalleri konusunda bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktır. Bu temel amaca bağlı olarak projenin diğer iki amacından biri projede uygulanan etkinliklerin öğretmen adaylarının astronomi öğretiminin çevrimiçi yapılabilirliği hakkındaki algıları, astronomiye yönelik ilgileri ve teknolojik pedagojik alan bilgileri üzerine etkisini belirlemektir. Bu amaç proje kapsamında yürütülen etkinliklerin çıktısının bir göstergesidir. 

Etkinlik Hedef Kitlesi

Bu projenin hedef kitlesini devlet üniversitelerinin fen bilgisi eğitimi lisans programında öğrenim görmekte olan ve 2020-2021 öğretim yılında dördüncü veya üçüncü sınıfta öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adayları oluşturmaktadır.

Projeye başvuran öğretmen adaylarından aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak akademik başarısı yüksek olan öğretmen adayları projeye dâhil edilecektir.

  • Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD’nda lisans öğrencisi olmak
  • 2020-2021 öğretim yılında lisans programı 3 veya 4. Sınıfta öğrenim görüyor olmak
  • Daha önceden 2237-A kapsamındaki projelere katılmamış olmak
  • Farklı üniversite/şehirden katılım
  • Genel akademik not ortalaması en az 4 üzerinden 2,5 olma (öğrencilerden daha sonra üniversitelerinden alacakları not dökümü belgesi istenecektir)
  • TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olma
  • Etkinliğe kabul edilmesi durumunda tam zamanlı katılım sağlayabilme
Belirtilen hedef kitle seçim kriterlerine uygun olarak toplam 40 öğretmen adayı seçilecektir.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Bu etkinlik, çevrimiçi bir etkinlik olduğu için konaklama bilgisi bulunmamaktadır.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, çevrimiçi bir etkinlik olduğu için ulaşım bilgisi bulunmamaktadır.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi27 Ocak 2021
Başvuru Bitiş Tarihi27 Şubat 2021
Katılımcı Listesinin İlan Tarihi1 Mart 2021
Etkinlik Başlama Tarihi22 Mart 2021
Etkinlik Bitiş Tarihi26 Mart 2021
Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” 3. Gök Kubbeye Yolculuk ” isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Başvuru yapmak için ilgili başvuru formunu doldurmanız ve ilgili iki ölçeği de doldurmanız gerekmektedir.
Başvuru formunu doldurup, ölçekleri doldurmayan aday katılımcıların başvuruları iptal edilecektir.