” 3. Lisansüstü Öğrenciler İçin Bilimsel Araştırma Günleri ” isimli etkinlik, 2020 yılında başvurulan TÜBİTAK 2237-A programı tarafından desteklenmiş olup Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Asiye Şengül Avşar yürütücülüğünde 3 Mayıs – 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında Çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Lisansüstü öğrencilerin bilim okuryazarı olmaları ve yapacakları bilimsel çalışmaların nitelikli olması için bilimsel araştırma yöntemlerine, veri toplama ve çözümleme tekniklerine ilişkin güçlü bir kuramsal alt yapıya sahip olmaları önem taşımaktadır.

Tüm bu beceriler, lisansüstü eğitim sürecinde öğrencilere kazandırılmalıdır. Lisansüstü eğitimin en önemli işlevlerinden biri lisansüstü öğrencilerin, bireysel olarak araştırma yapma becerilerinin geliştirilmesidir. Bu becerilerin temeli; bilimsel araştırma problemini belirlemek ve belirlenen problemin çözümüne yönelik güçlü yöntem bilgisine sahip olmaktır.

Bunlara ek olarak bu etkinliğin amacı, lisansüstü eğitim öğrencilerine ölçme ve değerlendirmede temel konular hakkında bilgiler vermektir.

Etkinlik Hedef Kitlesi

Etkinliğin hedef kitlesini; sosyal bilimler enstitüsü, fen bilimleri enstitüsü (öğretmenlik ile ilgili bölümler) veya eğitim bilimleri enstitülerinde kayıtlı yüksek lisans veya doktora öğrencileri oluşturmaktadır. Bu yolla, katılımcıların etkinlik boyunca elde edecekleri bilgi ve becerileri tezlerinde veya makalelerinde yansıtabilmelerine fırsat sağlanması amaçlanmaktadır.

Etkinliğin hem yaygın etkisini arttırabilmek hem de ülke çapındaki farklı üniversitelerde okuyan öğrencilere nicelik ve cinsiyet açısından fırsat eşitliği sağlayabilmek amacıyla, her kurum için biri kadın ve diğeri erkek olmak üzere iki kişilik kontenjan ayrılmıştır. Bu şekilde etkinlik için en çok başvuru yapılan 10 üniversiteden asil olarak 20 ve diğer üniversitelerden yedek olarak 10 katılımcının seçilmesi planlanmaktadır

Projeye başvuran öğrencilerden aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak öğrenciler projeye dâhil edilecektir.

  • Seçilecek katılımcıların dengeli dağılımının (farklı okul/kurum/şehirlere göre) olması,
  • Katılımcıların sosyal bilimler enstitüsü, fen bilimleri enstitüsü (öğretmenlik ile ilgili bölümler) veya eğitim bilimleri enstitülerinde kayıtlı yüksek lisans veya doktora öğrencileri olmaları,
  • Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde bir araştırma probleminin olmasının esas alınması,
  • Katılımcıların yabancı dil seviyeleri ile bilgisayar okuryazarlık düzeylerinin iyi olması,
  • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması,
Belirtilen hedef kitle seçim kriterlerine uygun olarak toplam 20 öğrenci seçilecektir.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Bu etkinlik, çevrimiçi bir etkinlik olduğu için konaklama bilgisi bulunmamaktadır.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, çevrimiçi bir etkinlik olduğu için ulaşım bilgisi bulunmamaktadır.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi4 Şubat 2021
Başvuru Bitiş Tarihi31 Nisan 2021
Etkinlik Başlama Tarihi3 Mayıs 2021
Etkinlik Bitiş Tarihi9 Mayıs 2021
Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” 3. Lisansüstü Öğrenciler İçin Bilimsel Araştırma Günleri ” isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.