” 3. Sınıf Öğretmeni Adayları için Okul Dışı Ortamlarda Fen Öğretimi ” isimli etkinlik, 2020 yılında başvurulan TÜBİTAK 2237-A programı tarafından desteklenmiş olup Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen yürütücülüğünde 24 Mayıs – 29 Mayıs 2021 tarihleri arasında Çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Bu etkinliğin amacı, sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamlarında fen öğretimi ile ilgili beceri, tutum, değer ve bilgilerini geliştirmektir.

Proje, kuramsal ve uygulamalı olmak üzere iki ana bölümünden oluşmaktadır. Kuramsal eğitimlerde ilk olarak okul dışı ortamlarının ne olduğu, fen eğitimindeki yeri ve önemi, bu ortamlardan etkili yararlanma yolları ile farklı okul dışı öğrenme ortamları tanıtılacak, öğretmen adaylarının okul dışı ortamlarda kullanabilecekleri yöntem ve teknikler tartışılacaktır. Bu bağlamda, araştırma-sorgulama, oyun, yaratıcı drama, problem çözme temelli öğrenme ve bağlam temelli öğrenme yöntem ve teknikleri tanıtılacak ve bunların okul dışı ortamlarda nasıl kullanılacağına yönelik örnekler verilecektir. Kuramsal eğitimlerin ardından, öğretmen adayları okul dışı öğrenme ortamlarında çevrimiçi uygulamalı eğitime alınacaklardır.

Etkinlik Hedef Kitlesi

Bu etkinliğin hedef kitlesini, sınıf öğretmenliği lisans programlarında öğrenim görmekte olan 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.

Projeye başvuran öğretmen adaylarından aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak öğrenciler projeye dâhil edilecektir.

  • Katılımcıların seçiminde dengeli bir dağılımın sağlanması için üniversite, cinsiyet ve bölüm dağılımı baz alınılması,
  • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması,
  • Genel akademik not ortalaması en az 4 üzerinden 2,5 olma (öğrencilerden daha sonra üniversitelerinden alacakları not dökümü belgesi istenecektir)
  • Etkinliğimiz çevrimiçi ve etkileşimli olarak yapılacağından katılımcıların eğitim boyunca etkin olarak kullanacakları bilgisayar ve internet bağlantısına sahip olmaları gerekmektedir
Lütfen bilgisayarlarınızda Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader, Zoom, Google Chrome gibi temel programları bulundurunuz.
Belirtilen hedef kitle seçim kriterlerine uygun olarak toplam 30 öğrenci seçilecektir.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Bu etkinlik, çevrimiçi bir etkinlik olduğu için konaklama bilgisi bulunmamaktadır.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, çevrimiçi bir etkinlik olduğu için ulaşım bilgisi bulunmamaktadır.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi1 Mayıs 2021
Başvuru Bitiş Tarihi18 Mayıs 2021
Etkinlik Başlama Tarihi24 Mayıs 2021
Etkinlik Bitiş Tarihi29 Mayıs 2021
Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” 3. Sınıf Öğretmeni Adayları için Okul Dışı Ortamlarda Fen Öğretimi “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Etkinlik başvurusu yapılabilmesi için tüm katılımcıların öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan katılımcılar, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

Etkinliğe katılım tamamen ücretsizdir.
Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.