” 3. Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımları İle Fen Eğitimi “ isimli etkinlik, 2020 yılında başvurulan TÜBİTAK 2237-A programı tarafından desteklenmiş olup Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Doç. Dr. Betül Timür yürütücülüğünde 7 Haziran – 12 Haziran 2021 tarihleri arasında Çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Bu etkinliğin amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının Matematiksel Yetkinlik ve Bilim/Teknolojide Temel Yetkinliklerini, Dijital Yetkinliklerini, İnisiyatif Alma ve Girişimcilik Algılarını geliştirmek ile birlikte öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamaktır. Bu süreçte aynı zamanda öğretmenlerin bilimle ilgili beceri, tutum, değer ve bilgilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Bu eğitimin genel amaçları:

Fen Bilgisi Öğretmen adaylarında;

 • STEM uygulamaları, Robotik, Kodlama, Aurdino ve argümantasyon eğitimine yönelik farkındalık yaratmak,
 • Fen Bilimleri dersi öğretim programı ile bütünleşik araştırma sorgulamaya dayalı bilim etkinlikler yapabilmek.
 • STEM uygulamalarına yönelik proje yapma becerilerini geliştirmek,
 • Bilimde araştırma – sorgulama sürecini benimsetmek,
 • Birbirleriyle karşılıklı fikir ve tecrübe paylaşımını sağlamak,
 • Hayat boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak.
 • İşbirlikçi öğrenme ve takım çalışmasını sağlamak,
 • Eleştirel bakış açısı sağlamak,

Etkinlik Hedef Kitlesi

Bu etkinliğin hedef kitlesini, fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarında öğrenim görmekte olan 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.

Projeye başvuran öğretmen adaylarından aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak öğrenciler projeye dâhil edilecektir.

 • Katılımcıların seçiminde dengeli bir dağılımın sağlanması için üniversite, cinsiyet ve bölüm dağılımı baz alınılması,
 • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması,
 • Etkinliğimiz çevrimiçi ve etkileşimli olarak yapılacağından katılımcıların eğitim boyunca etkin olarak kullanacakları bilgisayar ve internet bağlantısına sahip olmaları gerekmektedir
Lütfen bilgisayarlarınızda Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader, Zoom, Google Chrome gibi temel programları bulundurunuz.
Belirtilen hedef kitle seçim kriterlerine uygun olarak 15 üçüncü sınıfta öğrenim gören ve 15 dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrenci olmak üzere toplam 30 öğrenci seçilecektir.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Bu etkinlik, çevrimiçi bir etkinlik olduğu için konaklama bilgisi bulunmamaktadır.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, çevrimiçi bir etkinlik olduğu için ulaşım bilgisi bulunmamaktadır.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi5 Mayıs 2021
Başvuru Bitiş Tarihi28 Mayıs 2021
Etkinlik Başlama Tarihi7 Haziran 2021
Etkinlik Bitiş Tarihi12 Haziran 2021
Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” 3. Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımları İle Fen Eğitimi “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Etkinlik başvurusu yapılabilmesi için tüm katılımcıların öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan katılımcılar, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

Etkinliğe katılım tamamen ücretsizdir.
Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.