” 7. Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerine Temel Bilimlerde Proje Eğitimi ” isimli etkinlik, 2020 yılında başvurulan TÜBİTAK 2237-A programı tarafından desteklenmiş olup Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Küçük yürütücülüğünde 24 Mayıs – 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Bilimsel sorgulama yaptırabilmek, öncelikle bilimsel düşünme ruhunu içselleştirmeyi sonra da bizzat bilimsel sorgulama yapabilmeyi gerekli kılmaktadır. Bu açıdan iş başındaki öğretmenlerin ve hizmet öncesi dönemdeki öğretmen adaylarının ilgili kuramsal ve uygulamalı bir bilimsel etkinliğe katılmalarının teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır.  Özellikle de, hizmet öncesi dönemdeki fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel sorgulamanın kuramsal boyutlarının etraflıca tartışıldığı ve bilimsel bir faaliyet içinde sorgulamanın çok yönlü olarak tecrübe edildiği bir etkinliğe katılmaları, hem mesleki deneyim kazanmaları hem de akademik kariyer ilgileri ile seçimlerinin yönlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.

Bunlara ek olarak bu etkinliğin amacı, Eğitim Fakültelerinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının temel bilimlerde proje yazmanın önemini ve aşamalarını kavramalarını sağlamaktır.

Etkinlik Hedef Kitlesi

Etkinliğin hedef kitlesini, Eğitim Fakültelerinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının 3. sınıflarında okuyan lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Bu yolla, katılımcıların etkinlik boyunca elde edecekleri bilgi ve becerileri 4. Sınıflarda alacakları uygulamalı derslere (Öğretmenlik Uygulaması, Özel Öğretim Yöntemleri II) yansıtabilmelerine fırsat sağlanması amaçlanmaktadır.

Etkinliğin hem yaygın etkisini arttırabilmek hem de ülke çapındaki farklı üniversitelerde okuyan öğrencilere nicelik ve cinsiyet açısından fırsat eşitliği sağlayabilmek amacıyla, her kurum için biri bayan ve diğeri erkek olmak üzere 2 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Bu şekilde etkinlik için en çok başvuru yapılan en az 12 üniversiteden katılımcıların seçilmesi planlanmaktadır.

Projeye başvuran öğretmen adaylarından aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak öğretmen adayları projeye dâhil edilecektir.

  • Yabancı dil seviyeleri ile bilgisayar okuryazarlık düzeylerinin iyi olması,
  • Akademik not ortalamalarının yüksek olması,
  • Bir proje fikrine sahip olma ve bu fikri gerekçelendirebilme,
  • Arbis Araştırmacı Kaydının olması,
Belirtilen hedef kitle seçim kriterlerine uygun olarak toplam 24 öğretmen adayı seçilecektir.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Bu etkinlik, çevrimiçi bir etkinlik olduğu için konaklama bilgisi bulunmamaktadır.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, çevrimiçi bir etkinlik olduğu için ulaşım bilgisi bulunmamaktadır.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi22 Ocak 2021
Başvuru Bitiş Tarihi30 Nisan 2021
Etkinlik Başlama Tarihi24 Mayıs 2021
Etkinlik Bitiş Tarihi30 Mayıs 2021
Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” 7. Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerine Temel Bilimlerde Proje Eğitimi “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.