” 9. Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Öğrencilerine Yönelik Teknoloji Destekli Argümantasyon Eğitimi ” isimli etkinlik, 2020 yılında başvurulan TÜBİTAK 2237-A programı tarafından desteklenmiş olup Ege Üniversitesi Doç. Dr. Bahadır Namdar yürütücülüğünde 27 Mayıs – 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Bu etkinliğin amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarına argümantasyon becerilerinin teknoloji destekli etkinlikler ile kazandırılmasıdır. Bu amaç kapsamında hedefler ise öğretmen adaylarının argümantasyon becerilerinin, teknolojik pedagojik alan bilgilerinin ve teknoloji destekli argümantasyona yönelik ders planı hazırlama becerilerinin geliştirilmesidir.

Öğretmen adaylarının argümantasyon süreçlerini iyi yapılandırmaları için alanları ile ilgili neleri bilmeleri gerektiği, bu alan bilgisini öğretmede argümantasyonu nasıl kullanacakları ve süreçte hangi teknolojileri hangi amaçlar kapsamında argümantasyon süreçlerine entegre edeceklerini bütüncül bir yaklaşımla ele almaları, yani teknolojik pedagojik alan bilgilerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Etkinliğin yaygın etkisi olarak eğitime katılan öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması derslerinde benzer uygulamalar yapmaları ile öğrencilerin bilime ilgi duymaları ve fen dersine karşı olumlu tutum sergilemelerini teşvik etmesi de hedeflenmektedir.

Etkinlik Hedef Kitlesi

Bu etkinliğin hedef kitlesini, fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarında öğrenim görmekte olan 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.

Projeye başvuran öğretmen adaylarından aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak öğrenciler projeye dâhil edilecektir.

  • Katılımcıların seçiminde dengeli bir dağılımın sağlanması için üniversite, cinsiyet ve bölüm dağılımı baz alınılması,
  • Genel akademik not ortalamalarının 2.50/4.00 üzerinde olması,
  • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması,
  • Etkinliğimiz çevrimiçi ve etkileşimli olarak yapılacağından katılımcıların eğitim boyunca etkin olarak kullanacakları bilgisayar ve internet bağlantısına sahip olmaları gerekmektedir
Lütfen bilgisayarlarınızda Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader, Zoom, Google Chrome gibi temel programları bulundurunuz.
Belirtilen hedef kitle seçim kriterlerine uygun olarak toplam 24 öğrenci seçilecektir.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Bu etkinlik, çevrimiçi bir etkinlik olduğu için konaklama bilgisi bulunmamaktadır.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, çevrimiçi bir etkinlik olduğu için ulaşım bilgisi bulunmamaktadır.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi1 Mayıs 2021
Başvuru Bitiş Tarihi21 Mayıs 2021
Etkinlik Başlama Tarihi27 Mayıs 2021
Etkinlik Bitiş Tarihi30 Mayıs 2021
Koronavirüs hastalığının neden olduğu küresel pandemi sebebiyle etkinlik tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ve güncellemeler için lütfen etkinlik sayfasını takip ediniz.

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” 9. Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Öğrencilerine Yönelik Teknoloji Destekli Argümantasyon Eğitimi ” isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Etkinlik başvurusu yapılabilmesi için tüm katılımcıların öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan katılımcılar, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.