” Adıyaman’da Yerden Göğe Doğa Serüveni “ isimli proje, TÜBİTAK 4004 programı tarafından desteklenmiş olup proje iki dönem halinde 15 – 18 Mayıs 2017 tarihleri ve 22 – 25 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

PROJE HEDEF KİTLESİ : 

Projenin hedef kitlesini Adıyaman ili merkez ilçedeki ortaokul sekizinci sınıfta öğrenim gören tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Proje iki dönem halinde toplam 40 öğrenci ile yürütülecektir. Projeye başvuru ve katılımda gönüllülük ilkesi esas alınacaktır.

NOT : Projeye başvuran öğrencilerden kız ve erkek öğrenci sayıları eşit (20 kız öğrenci, 20 erkek öğrenci) olacaktır.

Aşağıda yer alan koşullar, projeye başvuru yapan öğrencilerde aranacaktır.

  • Daha önce TÜBİTAK’ın doğa eğitimlerinden herhangi birine katılıp katılmama
  • Doğada yapılacak olan etkinlik ve faaliyetlere katılmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu, alerjisi veya fobisi olup olmaması
  • Adıyaman ilinin doğal, tarihi  ve kültürel zenginliklerine duyarlı olmak
  • Doğal çevreye ve çevresel problemlere yönelik yaptığı ve duyarlı olma düzeyi.
  • Akademik başarı düzeyi 90 ve üzeri olması

Üniversitelerden farklı bölümlerden gelen öğretim üyeleri ile hedef kitlede ayrıntılı olarak belirtilmiş öğrencileri bozulmamış doğal ortamlar içinde bir araya getirerek iletişim yeteneği ve grupla çalışma becerisini, disiplinler arası ilişki kurma, düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik yaratıcı ve katılımcı bir eğitim programı gerçekleştirmek hedeflenmektedir.

Projede doğal çevre, astronomi , arkeoloji, kültürel miras, spor, doğa oyunları,  sanatsal ve çeşitli drama çalışmaları hedef kitle olarak seçilen ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin seviyeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Projedeki etkinlik konuları ve faaliyetleri  8. Sınıf müfredatı dikkate alınarak hazırlanmış olup, yaş düzeyine uygun olarak dizayn edilmiştir.

NOT : Katılımcıların; promosyon, yol ve yemek giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

PROJE AMACI : 

Bu projede katılımcıların bilimsel, kültürel, tarihi, arkeolojik, etnografik, sosyal, sportif, astronomik ve sanatsal etkinliklerle doğal ortamlarda keşfedici ve doğayı sevdiren bilinçli birer doğa gönüllüsü olmaları; sorgulayan, keşfeden, doğada bilimsel süreçleri tanıyan, doğal-tarihi ve kültürel emanetlere karşı koruma bilincine sahip bireyler olmaları amaçlanmıştır.

PROJE ADRESİ : 

Esentepe Mahallesi, Esentepe Cd. No:4, 02040 Adıyaman Merkez/Adıyaman

PROJE ETKİNLİKLERİ : 

öğrencilerin doğal ortamlarda bir araya getirilmesi, grupla çalışma ve işbirliği yapması,  eleştirel, yaratıcı ve yansıtıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi, bilimsel süreç ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi, doğal ve kültürel varlıklara yönelik bilgilerinin ve koruma bilincinin geliştirilmesi yoluyla aktif öğrenme süreçlerine disiplinler arası bir yaklaşımla eğlenceli etkinlikler yoluyla katılması planlanmaktadır.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ve faaliyetler Adıyaman Üniversitesi’nde, Astronomi Gözlemevi’nde,  Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi’nde, Pirin Perre Antik Kenti  ve Kaya Mezarları’nda, Eğri Çayı Vadisi park alanında, Adıyaman Karadağ ve Seyir Tepesi’nde, Çelikhan Çat Barajı Yüzen Adalar’da, Çelikhan Doğal İçmesi’nde, Doğal Anıt Doğanlı Çınarı çevresinde, Tarihi Karakuş Tepesi, Cendere Köprüsü ve Eski Kâhta Kalesi’nde, Nemrut Dağı Milli Parkı ve Arsemia Antik Kenti’nde, Toprak Mahsulleri Ofisi yerleşkesinde ve Adıyaman Müze Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecektir.

PROJE ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Proje Son Başvuru Tarihi : 9 Mayıs 2017

Proje 1.Dönem Tarihi : 15 – 18 Mayıs 2017

Proje 2.Dönem Tarihi :  22 – 25 Mayıs 2017

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız