” Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk 2 “ isimli proje, 2017 yılı TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup 8 Eylül – 15 Eylül 2017 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilecektir.

PROJE AMACI : 

TÜBİTAK 4005 “Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk II” projesi ile uluslararası literatürde önemli olan ve git gide önem kazanan nitel araştırma ve karma araştırma yöntemler üzerine odaklanılması, bu süreçte kullanılan veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve veri analizinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bununla birlikte teknolojinin gelişmesiyle birlikte veri analizinin daha düzgün ve planlı bir şekilde yapılmasını sağlayan Nvivo programına ilişkin uygulamaların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlar gerçekleştirilirken, alan yazında günlük yaşamla ilişki kurması açısından önemli bir yere sahip olan örnek olay yönteminin kullanılması amaçlanmaktır.

PROJE HEDEF KİTLESİ : 

Proje, eğitim bilimleri alanında doktora yapan ve tezlerinde nitel temelli araştırma desenlerini kullanmayı planlayan 30 araştırma görevlisi ile gerçekleştirilecektir.

PROJE BAŞVURU KOŞULLARI : 

Projeye katılacak olan araştırma görevlilerinin doktora yeterlik sınavında başarılı olması, tez önerisinin kabul edilmesi ve kabul edilen bu önerinin yönteminin nitel temelli olması şartlarını sağlaması gerekmektedir.

NOT : Katılımcıların belirlenmesinde Bursa ili ve çevresi başta olmak üzere Türkiye’nin diğer illerinden gerçekleştirilecek başvurular da dikkate alınacaktır.

PROJE KONAKLAMA BİLGİLERİ :

Katılımcıların konaklama (3 kişilik odalarda) ve yemek masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Eğitimlerin uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olması nedeniyle katılımcıların projeye bilgisayarları ile birlikte katılmaları gerekmektedir.

PROJE ULAŞIM BİLGİLERİ : 

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Görükle Kampüsü, Nilüfer, BURSA

PROJE ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Son Başvuru Tarihi : 1 Ağustos 2017

Katılımcı Listesinin Duyurulması : 4 Ağustos 2017

Katılımcılar İçin Kesin Katılım Onay Tarihi : 9 Ağustos 2017

Proje Başlama Tarihi : 8 Eylül 2017

Proje Bitiş Tarihi : 15 Eylül 2017

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız