” Artırılmış Gerçeklikle Zenginleştirilmiş Sınıflar Projesi “ isimli etkinlik, 2018 yılı TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup Ahi Evran Üniversitesi organizatörlüğünde 25 – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında Kırşehir’de gerçekleştirilecektir.

PROJE AMACI : 

Bu projeyle, öğretmenlere derslerinde kullanabilecekleri artırılmış gerçeklik öğretim materyali geliştirme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Artırılmış gerçeklik, gerçek görüntü üzerine resim, ses, video, animasyon, 3 boyutlu model gibi sanal nesnelerin eş zamanlı olarak eklenmesini sağlayan bir teknolojidir. Böylelikle gerçek durum sanal nesnelerle zenginleştirilmektedir.

Artırılmış gerçeklikte gerçekliğin grafik, ses, video, animasyon ve 3 boyutlu model gibi çokluortam öğeleriyle arttırılması, öğrencilerin zihinlerinde canlandırmakta zorlandıkları soyut kavramları somutlaştırarak kolay öğrenmelerini sağlar.

PROJE HEDEF KİTLESİ : 

Projenin hedef kitlesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan kadrolu ilkokul ve ortaokul öğretmenleridir. 

Projeye 35 asil ve 20 yedek öğretmen seçilecektir.

Katılımcıların seçiminde farklı branş, görev yapılan il, öğretmenlik deneyimi, cinsiyet gibi kriterler dikkate alınarak, heterojen bir grubun oluşturulmasına özen gösterilecektir.

PROJE KONAKLAMA BİLGİLERİ : 

Katılımcılar 25 – 30 Haziran tarihleri arasında Kırşehir Grand Terme Otel’de 2 kişilik odalarda konaklayacaklardır.

Katılımcılar otelin konaklamaya dahil olan çeşitli hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirler.

NOT : Katılımcıların konaklama, iaşe ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Ancak ulaşım giderleri katılımcıların kendileri tarafından karşılanacaktır.

PROJE ULAŞIM BİLGİLERİ :

” Artırılmış Gerçeklikle Zenginleştirilmiş Sınıflar Projesi “ isimli etkinlik, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecektir.


PROJE ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Proje Başvuru Başlangıç Tarihi : 7 Mayıs 2018

Proje Başvuru Bitiş Tarihi : 10 Haziran 2018

Asil ve Yedek Katılımcı İlanı : 12 Haziran 2018

Kesin Katılımcı İlanı : 17 Haziran 2018

Proje Başlama Tarihi : 25 Haziran 2018

Proje Bitiş Tarihi : 30 Haziran 2018

PROJE BAŞVURU BİLGİLERİ : 

” Artırılmış Gerçeklikle Zenginleştirilmiş Sınıflar Projesi “ isimli etkinlik, proje başvurularını online olarak almaktadır.

NOT : Projeye katılmaya hak kazanan öğretmenler; proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ve yenilikçi ortamları derslerinde uygulamayı, çıktılarını proje ekibiyle ve Eğitim Bilişim Ağı üzerinden paylaşmayı taahhüt edeceklerdir.