” Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi “ isimli etkinlik, 2018 yılı TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup Ondokuz Mayıs Üniversitesi organizatörlüğünde 30 Temmuz – 3 Ağustos 2018 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

PROJE AMACI : 

Bu proje, öğretmenlerimizin bilgi ve kavrama düzeylerinde eksik oldukları ve öğretmekte zorlandıkları temel astronomi konularının öğretimi için basit modeller geliştirerek, bunların temel astronomi konularının öğretiminde yaygın bir şekilde kullanılması üzerine kurgulanmıştır.

Katılımcıların temel astronomi kavramlarına yönelik olarak öğrenme etkililiğinin ortaya konulabilmesi için nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma araştırma deseni kullanılacaktır.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek gözlem, oyun ve birçok etkileşimli faaliyet sayesinde, temel astronomiye karşı bir heyecan oluşturularak geniş öğrenci kitlelerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

PROJE HEDEF KİTLESİ : 

Proje, temel astronomi konularını öğretmekle mükellef olan projeye gönüllü olarak katılacak ilköğretim öğretmenlerini kapsamaktadır.

NOT : Gönüllülük esasına göre yapılacak başvurularda ağırlıklı olarak Fen Bilgisi öğretmenleri tercih edilecektir.

PROJE KONAKLAMA VE ULAŞIM BİLGİLERİ : 

” Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi “ isimli etkinlik, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Merkezinde (OMUAM) gerçekleştirilecektir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Merkezi (OMÜAM) 2003 yılında ülkemizin ilk astronomi merkezi olarak kurulmuş ve bünyesinde ayna çapı 35 cm olan bir gözlemevi, 36 kişilik 7 m çaplı bir planetaryum ve çok sayıda temel astronomi konularının uygulamalı olarak öğretilebileceği modeller bulunmaktadır.

Projedeki etkinlikler, OMÜAM’da bulunan modeller ile katılımcıların temel astronomi konularının kolay bir şekilde kavratılmasında kullanabilecekleri basit model geliştirilmesi ve onların uygulamaları üzerine planlanmıştır.

PROJE ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Son Başvuru Tarihi : 3 Haziran 2018

Proje Başlangıç Tarihi : 30 Temmuz 2018

Proje Bitiş Tarihi : 3 Ağustos 2018

PROJE BAŞVURU BİLGİLERİ :

” Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi “ isimli etkinlik, proje başvurularını online olarak almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız