” Bilimsel Düşünme Becerisi Eğitimi Projesi “ isimli etkinlik, 2018 yılı TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizatörlüğünde 2 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Proje sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

PROJE AMACI : 

Bu proje ile 3-6 yaş öğrencilerin yaşadığımız bilgi çağı göz önüne alınarak mevcut bilgilerin doğrudan aktarılması yerine bilgiye ulaşma becerilerinin gelişmesine rehberlik edecek öğretmenlerin 21. yy becerileri ve düşünme becerileri etkileşimli olarak kazandırılmasına yönelik hazırlanmıştır.

Bu proje etkinlikleriyle yenilikçi öğretim yöntemleri kullanılarak, yeni içeriklerin üretilmesine ve düşünme becerilerinin öğretmenlerden öğrencilere aktarılmasında öğretmenlere kendi yöntemlerini kendi okul ortamlarına göre uyarlamalarına, yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağı planlanmaktadır. Gelişen çağın ve toplumların eğitim öğretim sistemlerinde bilgi teknolojileri oldukça fazla yer almaktadır. Öğrencilere düşünme becerileri kazandırılırken geleneksel yöntemler yerine, çağın gerekliliği olan teknolojiyi de yer verilmelidir. Öğrenciler teknoloji ve bilim alanlarıyla da bu becerilere kazanacağı bunun aynı zamanda bilim ve bilim insanına olumlu tutum geliştireceği ön görülmektedir.

PROJE HEDEF KİTLESİ : 

Bu proje tek dönemlik olup, projenin hedef kitlesi Türkiye’nin farklı illerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri olarak belirlenmiştir.

Başvuru yapan kişiler arasından proje katılımcısı olarak 30 okul öncesi öğretmeni seçilecektir

PROJE ULAŞIM VE KONAKLAMA BİLGİLERİ :

” Bilimsel Düşünme Becerisi Eğitimi Projesi “ isimli etkinlik için Palmiye Hotel ile anlaşma yapılmıştır.

PROJE ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Son Başvuru Tarihi : 1 Temmuz 2018

Asil ve Yedek Katılımcıların Belirlenmesi : 13 Temmuz 2018

Proje Başlangıç Tarihi : 2 Eylül 2018

Proje Bitiş Tarihi : 9 Eylül 2018

PROJE BAŞVURU BİLGİLERİ : 

” Bilimsel Düşünme Becerisi Eğitimi Projesi “ isimli etkinlik, proje başvurularını online olarak almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız