” Eğitim Çantası ve Web 2.0 Araçlarının Eğitimde Kullanımı “ isimli etkinlik, 2018 yılı TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup Anadolu Üniversitesi organizatörlüğünde Eylül ayı içerisinde beş farklı tarihte Eskişehir, İzmir, Tokat, Adıyaman ve Erzincan’da gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

PROJE AMACI : 

Projenin amacı katılımcı olacak olan öğretmenlere birbirinden farklı Web 2.0 araçlarının tanıtılmasıdır.

Edmodo ve Canvas gibi öğrenme yönetim sistemleri yanında Padlet, Google Docs gibi işbirliğine dayalı Web 2.0 araçlarını tanıyacağız.

Metaverse, Aurasma gibi araçlarla arttırılmış gerçeklik materyallerimizi üreteceğiz.

Quizizz, Google Forms gibi araçlarla çevrimiçi olarak değerlendirme etkinlikleri tasarlayacağız.

Edpuzzle, Nearpod, Oppia gibi araçlarla derslerimizi etkileşimli hale getireceğiz.

Eğitimler, konusunda uzman akademisyenler tarafından verilecektir. 

PROJE HEDEF KİTLESİ : 

” Eğitim Çantası ve Web 2.0 Araçlarının Eğitimde Kullanımı “ isimli etkinlik için herhangi bir branş kısıtlaması olmaksızın 30 kişiyle sınırlı olacak şekilde verilecek olan eğitimlerimizde toplamda 150 öğretmene ulaşılması beklenmektedir.

PROJE ULAŞIM VE KONAKLAMA BİLGİLERİ : 

” Eğitim Çantası ve Web 2.0 Araçlarının Eğitimde Kullanımı “ isimli etkinlik, beş farklı tarihte beş farklı ilde gerçekleştirilecektir.

PROJE ÖNEMLİ TARİHLERİ :

1. Dönem Tarihi : 1 – 3 Eylül 2018 / Eskişehir
2. Dönem Tarihi : 6 – 8 Eylül 2018 / İzmir
3. Dönem Tarihi : 17 – 19 Eylül 2018 / Tokat
4. Dönem Tarihi : 21 – 23 Eylül 2018 / Adıyaman
5. Dönem Tarihi : 28 – 30 Eylül 2018 / Erzincan

PROJE BAŞVURU BİLGİLERİ : 

” Eğitim Çantası ve Web 2.0 Araçlarının Eğitimde Kullanımı “ isimli etkinlik, proje başvurularını online olarak almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız