” Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik TPAB Temelli Argümantasyon Uygulamaları 2 “ isimi proje, 2017 yılı TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklemiş olup 10 Eylül – 16 Eylül 2017 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecektir.

Projede yer alan etkinlikler ortaokul fen bilimleri öğretmenlerinin deneysel çalışmalar, bilişim teknolojisi destekli uygulamalar, iş birliğine dayalı grup çalışmaları, oyunlar, sanatsal faaliyetler, drama, atölye çalışmaları, modelleme, arazi çalışmaları vb. yenilikçi yöntem ve teknik uygulamaları yoluyla gerçekleştirilecektir.

PROJE HEDEF KİTLESİ :

Proje, olanakları doğrultusunda, toplam 35 ortaokul fen bilimleri öğretmeni ile sınırlıdır.

Proje uygulaması için başvuracak ortaokul fen bilimleri öğretmenlerinin seçiminde cinsiyet ve coğrafik bölge, daha önce benzer bir etkinliğe katılıp katılmama ve dizüstü bilgisayara sahip olup olmama durumları göz önünde bulundurulacaktır.

Projeye Katılım İzni ve Yolluk : 

Proje çalışmasında katılımcıların görevli izinli sayılabilmeleri ve kurumlarından yolluk alabilmeleri için Valilik Oluru alınması gereklidir. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı okul/kurumların öğretmenleri dışındaki diğer illerden katılım sağlayan öğretmenlerin izinlerini kendi illerinde Valilik Oluru ile almaları gerekmektedir.

Katılımcı Seçim Kriterleri : 

Katılımcı sayısının 35 kişi ile sınırlı olması nedeniyle proje çalışmamızda katılımcı olarak yer alacak öğretmenlerimizin seçiminde aşağıdaki özellikler değerlendirme kriteri olarak ele alınacaktır:

  • Katılımcıların öğretmenlik mesleğinde deneyim süresi;
  • Cinsiyet  açısından dengeli bir katılımcı dağılımı;
  • Katılımcıların çalıştığı ilin bulunduğu coğrafi bölge bakımından dengeli bir katılımcı dağılımı;
  • Katılımcıların dizüstü bilgisayara sahip olmaları gerekmektedir.

PROJE KONAKLAMA BİLGİLERİ : 

Proje uygulaması ve konaklama, T.C. Milllî Eğitim Bakanlığı Konak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda gerçekleşecektir.

NOT : Proje kapsamında sadece katılımcıların standart yeme-içme ve konaklama masrafları proje bütçesinden karşılanacak olup ulaşım ve yol giderleri katılımcılara aittir.

PROJE ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Son Başvuru Tarihi : 23 Haziran 2017

Katılımcı Listesinin Duyurulması : 26 Haziran 2017

Katılımcılar İçin Kesin Kayıt Onay Verme Son Tarihi : 28 Haziran 2017

Proje Başlama Tarihi : 10 Eylül 2017

Proje Bitiş Tarihi : 16 Eylül 2017

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız