” Girişimci Öğretmen Eğitimi E-STEM “ isimli etkinlik, 2019 yılı TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup Afyon Kocatepe Üniversitesi yürütücülüğünde 1 Temmuz – 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK AMACI : 

Bu projeyle fen bilgisi öğretmenlerinin uygulamalı bir E-STEM eğitimiyle girişimciliği etkinliklere nasıl entegre edeceklerini keşfetmeleri, öğretmenlerin E-STEM konusunda bilgi ve becerilerini artırarak daha nitelikli eğitim-öğretim sunmaları, E-STEM etkinliklerinin yaygınlaştırılması, dezavantajlı yerleşim yerlerindeki öğrencilerin de öğretmenleri sayesinde E-STEM etkinlikleriyle girişimci bireyler olarak yetişmeleri, öğretmenlerin etkili E-STEM etkinlikleri geliştirme konusunda yeterliliklerinin desteklenmesi ayrıca bu proje için oluşturulacak WEB sitesi aracılığıyla ülke genelindeki diğer paydaşların E-STEM etkinliklerine ulaşabilmeleri ve paylaşım yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

ETKİNLİK HEDEF KİTLESİ : 

Projede öğretmenlere yenilikçi eğitim uygulamalarından E-STEM konusunda eğitim vermek amaçlandığından projenin hedef kitlesinin motivasyonunun yüksek olması beklenmektedir. Dolayısıyla yenilikçi, yaratıcı düşünen ve öğrendiklerini sınıfta uygulamaya istekli olan öğretmenlere ulaşmak amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda, projenin hedef kitlesini, MEB’e bağlı devlet okullarında görev yapan 30 fen bilgisi öğretmeni oluşturacaktır.

ETKİNLİK ULAŞIM BİLGİLERİ : 

” Girişimci Öğretmen Eğitimi E-STEM “ isimli etkinlik, etkinlik programına göre Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecektir.

NOT : Katılımcıların ulaşım giderleri, TÜBİTAK tarafından karşılanmayacaktır.

ETKİNLİK KONAKLAMA BİLGİLERİ : 

” Girişimci Öğretmen Eğitimi E-STEM “ isimli etkinlik için konaklama, Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecektir.

NOT : Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri, TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.
NOT : Konaklamalar, iki kişilik paylaşımlı odada olacaktır.

ETKİNLİK ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Ön Başvuruların Alınması : 1 Nisan 2019 – 20 Mayıs 2019

Başvuru Sonuçlarının İlanı: 24 Mayıs 2019

Proje Kesin Kayıtları : 27 – 31 Mayıs 2019

Proje Etkinlikleri: : 1 Temmuz 2019 – 5 Temmuz 2019

ETKİNLİK BAŞVURU BİLGİLERİ :

” Girişimci Öğretmen Eğitimi E-STEM “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını online olarak almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız