” Matematik ve Sanat Projesi “ isimli etkinlik, 2018 yılı TÜBİTAK 4004 programı tarafından desteklenmiş olup Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi organizatörlüğünde 2 – 8 Temmuz 2018 tarihleri arasında Balıkesir’de gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

PROJE AMACI : 

Disiplinler arası bir yaklaşımla öğrencilerimize sanat ile matematik ilişkisini; sanat ve tarihi eserlerdeki, doğadaki yansımalarını keşfettirmeyi, teorik bilgi ve formüllerin öğrenme adımlarında uygulamalı örneklerle görselleştirmeyi, tasarım becerilerini geliştirmeyi, soyut bir kavramdan yola çıkarak sanatsal etkinlikler aracılığıyla  somut materyaller oluşturmayı, öğrencilerimize etkinlikler sürecinde yapan yaşayan konumunda, keşfederek aktif öğrenmelerini sağlayarak matematiği sanatın görselleştirme ve estetik bakış açısıyla anlamlandırmalarını somut ürünler ortaya çıkarma süreçlerinde görsel sanat dallarından yararlanmayı ve süreç boyunca online etkileşimli uygulamalarla bu kazanımları 21. yy becerileriyle desteklemeyi hedefledik.

PROJE HEDEF KİTLESİ : 

” Matematik ve Sanat Projesi “ isimli etkinliğe Balıkesir ilinde eğitim gören 10.sınıftan  11. sınıfa geçen öğrenciler başvuru yapabilecektir.

Öğrenciler arasından 36 asil ve 12 yedek (kız ve erkek sayıları eşit ) öğrenci seçilecektir.

Başvurular sonucunda değerlendirilerek  öğrencilerimizin seçiminde  aranacak öncelikler;

  • Daha önce TÜBİTAK’ın doğa eğitimlerinden herhangi birine katılmama önceliği
  • Balıkesir ilinin farklı ilçelerden ve farklı okullardan olma önceliği olma önceliği
  • Akademik başarısının yüksek olması
  • Sanata ve sanatsal faaliyetlere ilgisi olma önceliği
  • Proje çalışmalarına ilgisi yüksek olma önceliği
NOT : Katılım sağlayacak öğrencilerimizin konaklamalı kamp ve proje etkinliklerini uygulanmasına engel teşkil edecek sağlık sorunu olmaması gerekmektedir.

PROJE KONAKLAMA VE ULAŞIM BİLGİLERİ :

” Matematik ve Sanat Projesi “ isimli etkinlik, proje programına göre Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda gerçekleştirilecektir.

PROJE ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Son Başvuru Tarihi : 14 Haziran 2018

Katılımcı Asil ve Yedek Listenin İlan Edilmesi : 16.06.2018

Proje Başlangıç Tarihi : 2 Temmuz 2018

Proje Bitiş Tarihi : 8 Temmuz 2018

PROJE BAŞVURU BİLGİLERİ :

” Matematik ve Sanat Projesi “ isimli etkinlik, proje başvurularını online olarak almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız