” Öğretmenler Yaratıcı Modeller Tasarlıyor 2 “ isimli etkinlik, 2018 yılı TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup Karadeniz Teknik Üniversitesi organizatörlüğünde 26 Ağustos 2018 – 1 Eylül 2018 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

PROJE AMACI :

Projenin amacı, 2013 yılında yenilenen Fen Bilimleri dersi öğretim programı ile önemi artan modelleri ve modelleme sürecini, öğretmenlerin eğitim-öğretim hayatlarında yenilikçi uygulamalarla kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda model, modelleme, modelleme döngüleri, modelleme süreci, fen-model ilişkisi, fen-teknoloji-mühendislik-tasarım ilişkisi ve bütün bu yapıların fen eğitimi için önemi proje kapsamında yer almaktadır.

PROJE HEDEF KİTLESİ :

” Öğretmenler Yaratıcı Modeller Tasarlıyor 2 “ isimli etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan fen bilgisi öğretmenleri başvuru yapabilir.

PROJE ULAŞIM VE KONAKLAMA BİLGİLERİ : 

” Öğretmenler Yaratıcı Modeller Tasarlıyor 2 “ isimli etkinlik, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecektir.

PROJE ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Son Başvuru Tarihi : 26 Haziran 2018

Proje Başlama Tarihi : 26 Ağustos 2018

Proje Bitiş Tarihi : 1 Eylül 2018

PROJE BAŞVURU BİLGİLERİ : 

” Öğretmenler Yaratıcı Modeller Tasarlıyor 2 “ isimli etkinlik, proje başvurularını online olarak almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız