” STEM Temelli Doğa Bilim Kampı 2 “ isimli etkinlik, 2019 yılı TÜBİTAK 4004 programı tarafından desteklenmiş olup 17 – 23 Haziran 2019 tarihleri arasında Muğla – Akyaka’da gerçekleştirilecektir.

MUBEM & BİLSEM: STEM Temelli Doğa Bilim Kampı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUBEM) ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK AMACI :

Kamp sürecinde öğrencilerin STEM kariyer alanlarını geniş bir çeşitlilikte tanıyabilmeleri ve STEM alanlarına yönelik kariyer seçimlerini desteklemek amacıyla temel bilimlerden, sosyal bilimlere pek çok alandan eğitmene kamp sürecinde yer verilecek ve alanında uzman birer rol model olarak bilim insanları ile tanışmaları hedeflenecektir.

Bu kapsamda kampın ilk günü matematik, bilim eğitimi, astronomi alanlarını tanıyacaklardır. Origami ile matematiksel tasarımlar gerçekleştirecekler ve Akranları ile birlikte ürün odaklı çalışabilmeyi deneyimleyeceklerdir. “Geçmişin ışığında tasarımlar: Görünmez buhardan bilime” etkinlikleri ile Sanayi Devrimi, dolayısıyla mühendisliğe adım atacaklar, manyetik alandan bir motorun yapımını bilim tarihi sürecinde deneyimleyeceklerdir. Böylece mühendislik tasarım döngülerini kullanarak bilimsel bilgiden ürüne dönüşme sürecini keşfedeceklerdir.

Akşam ise STEM eğitiminin temelini oluşturan okul dışı öğrenme ortamlarını deneyimlemek amacıyla doğanın ve kamp yeri Akyaka’nın atmosferinde gökyüzü ile tanışacaklar ve kampın ilk gökyüzü gözlemini gerçekleştireceklerdir.

ETKİNLİK HEDEF KİTLESİ : 

Katılımcıların seçiminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki yöneticilerden oluşan tarafsız bir değerlendirme kurulu oluşturularak aşağıdaki kriterlere uygun katılımcılar belirlenecektir.

  • Bilim ve Sanat Merkezlerine devam eden ortaokul 5. sınıftan 6. sınıfa ve 6. sınıftan 7. sınıfa geçen öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.
  • 10 katılımcının Muğla Bilim ve Sanat merkezine devam eden öğrencilerden, diğer 20 katılımcının ise Türkiye’nin farklı bölgelerinden başvuran BİLSEM öğrencileri içerisinden seçimi gerçekleştirilecektir.
  • Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçilecek öğrencilerde farklı bölgeler ya da illerden başvuranlar tercih edilecektir.
  • Başvuran katılımcılar içerisinden daha önce hiçbir bilim kampına katılmamış olanlara öncelik tanınacaktır.
NOT :  Kamp kapasitesi 30 kişidir.
NOT : Katılımcıların konaklama, yeme-içme ve eğitim giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.
NOT : Katılımcıların kamp alanına ulaşım giderleri  ise katılımcılara aittir.   

ETKİNLİK ULAŞIM BİLGİLERİ :

” STEM Temelli Doğa Bilim Kampı 2 “ isimli etkinlik, etkinlik programına göre Muğla Valiliği’ne bağlı  Akyaka Orman Kampı’nda gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK KONAKLAMA BİLGİLERİ :

Kamp projelerinde mekân seçimi, güvenlik ve katılımcıların memnuniyeti proje ekibinin öncelikleri arasındadır.

Kampın konaklama, etkinlik alanları, yeme-içme hizmet alımı için Muğla Valiliği’ne bağlı, Muğla’ya Hizmet Vakfı İktisadi İşletmesince işletilmekte olan Akyaka Orman Kampı – Kagir evler belirlenmiştir. 

ETKİNLİK ÖNEMLİ TARİHLERİ :

Başvuru Başlangıç Tarihi : 14 Mart 2019

Başvuru Bitiş Tarihi : 10 Mayıs 2019

Başvuru Sonuç İlanı : 15 Mayıs 2019

Etkinlik Başlama Tarihi : 17 Haziran 2019

Etkinlik Bitiş Tarihi : 23 Haziran 2019

ETKİNLİK BAŞVURU BİLGİLERİ :

” STEM Temelli Doğa Bilim Kampı 2 “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını online olarak almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız