” Stem’e Taşınalım, Stem’le Tanışalım Projesi “ isimli etkinlik, 2018 yılı TÜBİTAK 4004 programı tarafından desteklenmiş olup Adnan Menderes Üniversitesi  organizatörlüğünde 2- 7 Temmuz 2018 tarihleri arasında Aydın’da gerçekleştirilecektir.

PROJE AMACI : 

Ekonominin bilgiye ve bilime, gün geçtikçe bu kadar dayalı olması ve ülkelerin ekonomilerini geliştiren işlerin bilgi ve bilim temelli olması, bilgiyi ve bilimi oluşturacak ve kullanacak bireylerin de iyi yetişmiş, gerekli donanıma sahip olması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Geleceğin nesillerini bugünün öğretim yöntem ve teknikleri ile belli kazanımlarla donatmaya çalışmak, öğrenme ortamında günün öğrenme paradigmaları ile yetinmek, gelişmiş ülkeler seviyesine yetişip geçme hedefinde yetersiz kalacaktır. Bu noktada Stem eğitimi işe koşulabilecek önemli araçlardan biridir. Sadece teorik bilgiye dayanmayan, aynı zamanda uygulamalı etkinliklere de yer verilen bir Stem eğitiminin Aydın ili genelinde taşıma yoluyla eğitime erişimi sağlanan (taşımalı eğitim gören) dezavantajlı öğrencilere ulaştırılması projenin temel amacıdır.

Proje ile katılımcı öğrencilerin bilim ve bilim insanları ile tanışmaları, düzenlenecek atölye çalışmaları, eğitsel oyunlar, sanatsal etkinlikler, spor etkinlikleri ve gökyüzü gözlemi gibi faaliyetlerle bilimsel olgulara ilişkin farkındalıklarının, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin artırılması hedeflenmektedir.

PROJE HEDEF KİTLESİ : 

Projenin hedef kitlesi Aydın İli genelinde taşıma yoluyla eğitime erişimi sağlanan (taşımalı sistemle öğrenim gören) ortaokul (5-8.sınıflar) öğrencileridir.

Proje kapsamında, söz konusu hedef kitlede yer alan ve katılım için başvuruda bulanan öğrenciler arasından 30 asil 30 yedek katılımcı belirlenecektir.

Katılımcı öğrencilerin belirlenmesinde ilk ve en önemli kriter; öğrencinin öğrenim gördüğü okula taşıma yoluyla erişiminin sağlanmasıdır. Bunun yanında, katılımcının daha önce Tübitak destekli bir projede katılımcı olarak yer almaması, cinsiyeti (kız öğrencilere öncelik verilecektir), istekli olması, başarılı bir öğrenci olması (okul yöneticilerinden bilgi alınacaktır), ihtiyaç sahibi olması gibi kriterler öncelik olarak değerlendirilecektir.

PROJE KONAKLAMA VE ULAŞIM BİLGİLERİ : 

” Stem’e Taşınalım, Stem’le Tanışalım Projesi “ isimli etkinlik için konaklama yeri olarak Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi Uygulama Oteli belirlenmiştir.

Proje kapsamında aşağıda belirtilen tarihler arasında 5 gece konaklamalı 6 günlük bir eğitim faaliyeti gerçekleştirilecektir.

PROJE ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Proje Başlama Tarihi : 2 Temmuz 2018

Proje Bitiş Tarihi : 7 Temmuz 2018

PROJE BAŞVURU BİLGİLERİ : 

” Stem’e Taşınalım, Stem’le Tanışalım Projesi “ isimli etkinlik, başvurularını online olarak almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız